<
actueel / nieuws

Definitief ondersteunde instellingen binnen Meerjarige programma's voor 2017-2020 bekend

01 januari 2017

Aan 15 instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een meerjarige subsidie toegekend. De geselecteerde instellingen zijn van groot belang voor het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen binnen de creatieve industrie, voor het verbeteren van de ontwerpkwaliteit binnen en vooral ook tussen de verschillende disciplines én voor creatief gedreven interventies voor grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking en zorg. De 15 instellingen ontvangen gezamenlijk iets meer dan € 3 miljoen euro per jaar.

In het voorjaar van 2016 vroegen 28 instellingen voor ruim 22,3 miljoen aan voor de periode 2017 – 2020, terwijl er slechts 12 miljoen beschikbaar was. Daarvan is nu 10,6 miljoen toegekend. Zes programma's ontvangen een tweejarige subsidie en 9 programma's zijn voor vier jaar gehonoreerd. Het resterende budget is beschikbaar in de 2018 aanvraagronde voor tweejarige programma's. De commissie heeft op basis van de kwaliteit en de nationale of internationale betekenis van de programma's scherp geadviseerd.

De instellingen die een bijdrage Meerjarige Programma's ontvangen zijn:
Playgrounds (Tilburg
BioArt Laboratories (Eindhoven),
LIMA (Amsterdam),
Architectuur Lokaal (Amsterdam),
Next Nature Network (Amsterdam),
Pakhuis de Zwijger (Amsterdam),
Mediamatic (Amsterdam),
Archiprix (Rotterdam),
Bureau Europa (Maastricht),
STEIM (Amsterdam),
Sonic Acts (Amsterdam),
Submarine Channel (Amsterdam),
V2_(Rotterdam),
Waag Society (Amsterdam) en
IABR (Rotterdam).