<
actueel / nieuws

Drieluik Polderen bij verstedelijking

29 november 2010

Debatcentrum De Rode Hoed organiseert een serie debatten waarin het nadenken over de toekomst van de stad centraal staat.
Dinsdag 7 december: Gedroomde stedenbouw in Amsterdam

Bevochten, gedroomde en verzonnen stedenbouw is een drieluik over de dilemma's en de werkwijzen bij de huidige stedenbouw. In deel twee van Polderen bij de verstedelijking analyseren en bediscussiëren stedenbouwkundige ontwerpers hun zoektocht naar gedroomde ambities en nieuwe verbanden voor het maquetteproject 'Vrijstaat Amsterdam'.

Wouter Veldhuis van Must urbanisme, stedebouw en Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur lichten hun bijdragen aan het maquetteproject toe. Zij dachten na over de ontwikkeling van Amsterdam in de toekomst. Stedenbouwkundige en adjunct-directeur Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Zef Hemel geeft een reactie.

Debat- en cultureel centrum De Rode Hoed ontving in 2010 subsidie van het SfA voor het organiseren van een serie debatten over architectuur en stedenbouw.

www.rodehoed.nl
Aanvang: 19.45 uur
Kaarten: 12 euro en 10 euro (CJP/Stadspas/65+)
Studenten gratis op vertoon van studentenpas