<
actueel / nieuws

East - West Education verkent Korea

25 maart 2014

East - West Education Center (EWEC) voert in het kader van Deelregeling Internationalisering van het Stimuleringsfonds van 24 - 27 maart 2014 een verkenningsmissie uit naar Zuid-Korea om te onderzoeken wat de zakelijke kansen zijn voor samenwerking met Koreaanse partners.

EWEC heeft via een oproep bij de Bond voor Nederlandse Ontwerpers de twee Nederlandse ontwerpers Ineke Hans en Frans Schrofer geselecteerd als ambassadeurs van Dutch Design. De missie is op 25 maart gestart met een matchmaking diner, bezocht door prominente personen uit de designwereld. De volgende dag verwelkomde het initiatief ruim 200 Koreaanse ontwerpers, studio's, retailers en pers. Op 27 maart gaven de ambassadeurs op de Seoul Design Living Fair de lezing Next Design Trend: Dutch Design, met onderwerpen als milieuvriendelijk en duurzaam ontwerpen. Daarnaast is er belangstelling voor ontwerp gerelateerd aan de 'aging society'. Net als Nederland krijgt ook Zuid-Korea te maken met de gevolgen van grootschalige vergrijzing van de samenleving. Dit is overigens het thema van Seoul Design Fair, die later in het jaar plaatsvindt. Deze beurs bestaat 20 jaar en trok vorig jaar ruim 150.000 bezoekers.

Gedurende een kort maar krachtig programma wil East - West Education Center inzichten verwerven over de Zuid-Koreaanse trends en ontwikkelingen op het gebied van interieurdesign. Waar liggen de kansen voor Nederlandse ontwerpers en welke samenwerkingen met Koreaanse ontwerpers/organisaties kan leiden tot vernieuwende producten? Met de input van Frans Schrofer en Ineke Hans zal EWEC een rapport samenstellen en deze bevindingen delen met andere Nederlandse ontwerpers. U kunt deze resultaten opvragen door een mail te sturen naar [[mailto:epostma@east-westedu.com]].

De toekenning van het Stimuleringsfonds aan East - West Education Center vindt u hier.

website

www.east-westedu.com