<
actueel / nieuws

Een projectaanvraag met internationale component bij het Stimuleringsfonds?

19 mei 2014

Aanvragers met een project dat zich in het buitenland afspeelt kunnen, afhankelijk van de opzet en doelstelling(en) van het project, een aanvraag indienen bij de Deelregeling Internationalisering of bij een van de drie basisregelingen (e-cultuur, architectuur en vormgeving).

De Deelregeling Internationalisering wil het werkterrein van Nederlandse ontwerpers en makers in het buitenland vergroten, relevante en duurzame netwerken opbouwen en samenwerking met lokale partijen stimuleren. Het is van belang dat er in zekere mate een vraag is vanuit het buitenland naar de Nederlandse werkwijze of het Nederlandse product. Dit houdt in dat Nederlandse ontwerpers en makers gezamenlijk optrekken en in het buitenland -als groep- samenwerkingen aangaan met lokale partijen. Een voorbeeldproject is hiervan Ampelhaus 2014.

Vanuit de drie basisregelingen e-cultuur, architectuur en vormgeving worden projecten in het buitenland ondersteund die meer individueel gericht zijn. Voorbeeldprojecten hiervan uit de Deelregeling Architectuur is Koreisha, uit de Deelregeling Vormgeving Hermetic Compendium of Typography en uit de Deelregeling E-cultuur The Empire Project.

Niet ieder project dat plaatsvindt in het buitenland sluit dus automatisch aan bij de doelstellingen van de Deelregeling Internationalisering. De stafmedewerkers van het fonds kunnen u adviseren zodat uw aanvraag bij de juiste regeling terechtkomt.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de actualiteiten rondom internationale activiteiten en gehonoreerde aanvragen van het fonds, schrijft u zich dan hier in voor de nieuwsbrief Internationalisering en verbindt u met de sociale mediakanalen van de Deelregeling Internationalisering:
Twitter: @ICI_NL
Facebook: Internationalisering Creatieve Industrie NL
LinkedIn: Internationalisering Creatieve Industrie NL