<
actueel / nieuws

Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin

05 september 2013

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie op om een voorstel in te dienen dat gericht is op deelname aan één van de volgende manifestaties: Salone del Mobile 2014, Milaan, Italië; World Design Capital 2014, Kaapstad, Zuid-Afrika; en South by South West 2014, Austin, Verenigde Staten.

Deze Oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan deze manifestaties.

Context
Het Stimuleringsfonds voert de Deelregeling Internationalisering uit. Deze is van toepassing op projecten die de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en vanuit een culturele invalshoek hun maatschappelijke en economische meerwaarde vergroten. De projecten dragen door hun excellente kwaliteit bij aan het versterken van de internationale reputatie en het verbeteren van de internationale marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie, of aan de opbouw van structurele relaties in binnen- en buitenland die deze doelstelling ondersteunen. In dit kader past ondersteuning van deelname aan internationale toonaangevende manifestaties.

Vereisten voor indiening van het voorstel
Een voorstel bestaat minstens uit:

een omschrijving van betrokken ontwerpers, makers, producenten of opdrachtgevers;
reden voor deelname; beoogde resultaten;
aard van de samenwerking met andere ontwerpers/makers/producenten/bedrijven en/of instellingen;
een toelichting op de wijze waarop de deelname bijdraagt aan de doelstellingen van de Deelregeling Internationalisering;
beeldmateriaal van het werk dat zal worden getoond of ander geschikt referentiemateriaal;
een beknopte begroting en planning.

Verdere vereisten voor indiening van het voorstel:
Voor deze Open Oproep kunt u geen gebruik maken van een aanvraagformulier;
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend door ze te sturen naar: internationaal@stimuleringsfonds.nl, onder vermelding van Open Oproep Verkennen kansen internationalisering.
Het voorstel bestaat uit maximaal 1 bestand: een pdf-bestand op A4-formaat met maximaal 8 pagina's en niet groter dan 5 mb. Gezien deze omvang is het niet nodig om het voorstel in te dienen via bijvoorbeeld Wetransfer. Als het voorstel niet aan deze beschrijving voldoet, zal er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.
Het bestuur verwacht maximaal € 10.000 per geselecteerd voorstel te verlenen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nazanin Hedayati, secretaris Deelregeling Internationalisering.

Budget
Het beschikbare budget per manifestatie bedraagt:
€ 75.000 voor Salone del Mobile 2014, Milaan, Italië
€ 75.000 voor World Design Capital 2014, Kaapstad, Zuid-Afrika
€ 75.000 South by South West 2014, Austin, Verenigde Staten

Procedure
T/m 17 oktober 2013 kunnen voorstellen worden ingediend. Het streven is dat het bestuur voor 20 november 2013 een besluit neemt. De datum waarop het bestuur uiterlijk een besluit zal nemen is 1 december 2013. Het bestuur van het fonds betrekt de Adviescommissie Internationalisering bij de advisering.

Prioriteit wordt verleend aan voorstellen waarin ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers samenwerken ten behoeve van de internationalisering van de eigen praktijken. Geselecteerd worden de voorstellen waarvan verwacht wordt dat deze gezamenlijk of in samenhang het beste aansluiten bij de doelstellingen van de Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie. De beoordeling heeft het karakter van een tender: per manifestatie worden alleen de meeste kansrijke voorstellen ondersteund. Daarbij rekening houdend met het beschikbare budget.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Deze Open Oproep maakt deel uit van de Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie.

Vervolgtraject
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zal de betrokkenen van de geselecteerde voorstellen per manifestatie met elkaar in contact te brengen om de beoogde internationale samenwerking te versterken. Bereidheid om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten is een voorwaarde. Doel is de internationale reputatie van de Nederlandse Creatieve Industrie hiermee te bevorderen.