<
actueel / nieuws

Eerste ronde Stedenbouw succesvol

01 september 2010

Na een lange voorbereiding is de deelregeling Stedenbouw nu echt gestart. Vorige week is de nieuwe adviescommissie Stedenbouw – bestaande uit Edwin Oostmeijer (voorzitter), Enno Zuidema, Ellen Marcusse, Joks Janssen, Harmen van de Wal, Robert Broesi, Kristiaan Borret en Egbert Stolk – bijeengekomen om advies uit te brengen over de eerste lichting subsidieaanvragen.

Drieëndertig uiteenlopende voorstellen zijn door de commissie beoordeeld.
Dit jaar zijn er nog twee subsidierondes Stedenbouw. De volgende ronde sluit op 15 september. Voorstellen voor de laatste ronde van 2010 kunnen tot uiterlijk 8 november worden ingediend.

Binnen de regeling is het mogelijk een bijdrage te vragen voor het opstellen van voorbeeldstellende gebiedsvisies, zowel lokaal als regionaal. Juist op deze niveaus is de crisis in de stedenbouw het meest voelbaar.