<
actueel / nieuws

Eén Europa; verscheidenheid in architectuur

28 mei 2009

Deze week zijn de winnaars bekend gemaakt van de vijfde internationale prijsvraag georganiseerd door het Centrum Zorg en Bouw/TNO. Doel was strategieën te ontwikkelen voor het huisvesten van de gezondheidszorg in Oost-Europa. Onder de prijswinnaars zijn geen gevestigde namen: juist de jonge teams deden het uitstekend.

De eerste prijs was voor een zeer consistent uitgewerkte strategie voor een volledig in de stad geïntegreerde gezondheidszorg, afkomstig van het in Londen gevestigde team Marie Perin en Grégoire Barraud.
De tweede prijs is toegekend aan een zeer autonoom piramidevormig gebouw, consequent georganiseerd vanuit het perspectief van de zelfstandige patiënt, ontworpen door het Nederlandse team Paulien Bremmer en Jarik Ouburg.
De derde prijs ging naar het in Amsterdam gevestigde team van Dana Ponec, die een aansprekende, informele strategie presenteerde voor een flexibele, kleinschalige gezondheidszorg.

Oost-Europa
Tijdens de jurering bleek dat ook in Oost-Europa twee thema's de discussie bepalen. Allereerst de mate van de marktwerking die wenselijk is in de zorg. En ten tweede de mogelijkheden om het bolwerk van de zorg te reorganiseren en te integreren in de stedelijke samenleving. Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen landen. Deze betreffen ondermeer de huidige toestand van het zorgvastgoed.

Internationalisering
De prijsvraag onderstreept verder dat architectuur een internationale discipline is; de herkomst van de inzendingen is niet af te leiden uit de aangedragen oplossingen en het beeldvocabulaire. Dat wil overigens niet zeggen dat er meer uniformiteit ontstaat. Integendeel, de differentiatie in de architectuur is opmerkelijk hoog.

http://www.architectureinhealth.nl

  • downloads