<
actueel / nieuws

Enerverend symposium Landschap en Stedenbouw

19 juli 2012

Is de opgave van de toekomst er een van complexe acupunctuur of is een aanpak op grote(re) schaal onvermijdelijk? En wat kunnen landschapsarchitecten bijdragen aan nieuwe stedelijke opgaven? Tijdens het symposium in Amsterdam Zuidoost was een opvallende proceskracht en dynamiek te bespeuren. Uit de presentaties van een overwegend jonge generatie ontwerpers sprak een energieke hands-on mentaliteit: anders rekenen, het sluiten van coalities – ook met de overheid, het articuleren van nieuwe opgaven en terug naar het idee van cultureel concept als drager van een lange termijn ontwikkeling voor opgaven als vergrijzing, schaalvergroting en binding aan de regio.

Het volledige verslag van het symporium is te lezen in de PDF, rechts op deze pagina.

  • downloads