<
actueel / nieuws

Evaluatie Architectuurcentra

08 september 2011

Ter voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode 2013-2016 zijn in opdracht van het SfA de activiteiten en resultaten van de architectuurcentra doorgelicht. De evaluatie is uitgevoerd door Jaap Vinken en Martine van Kampen van het bureau Vinken en Van Kampen. De evaluatie was met name gericht op de huidige opzet en uitvoering van de Deelregeling Jaarprogramma's en het effect daarvan op de centra. Daarnaast werd naar de toekomst van de architectuurcentra gekeken.

Voor de evaluatie is ondermeer gebruik gemaakt van de aanvragen, de beleidsplannen en de verslagleggingen die de centra na afloop van hun programma bij het fonds hebben ingediend. Vinken en Van Kampen heeft drie bijeenkomsten voor de architectuurcentra georganiseerd waarbij verschillende onderwerpen werden besproken en bediscussieerd. Daarnaast ontvingen de centra een vragenlijst die anoniem ingevuld kon worden.

Het rapport, dat Vinken en Van Kampen naar aanleiding van de evaluatie opstelde, is te downloaden via de website van het SfA. De bevindingen en aanbevelingen zullen in het najaar tijdens een besloten bijeenkomst met de architectuurcentra worden besproken.

  • downloads