<
actueel / nieuws

Expertmeetings vormgeving

28 juni 2012

Het SfA heeft de opdracht om in 2012 een nieuw cultuurfonds te ontwikkelen, dat de werkterreinen architectuur, vormgeving en e-cultuur omvat. In voorbereiding op toekomstige beleidsontwikkelingen en het nieuwe functioneren zijn er verschillende stakeholder bijeenkomsten georganiseerd. In april en mei was het werkterrein vormgeving aan de beurt. Per subdiscipline – mode, grafische vormgeving, illustratie/animatie, productvormgeving – zijn een aantal experts uitgenodigd. Doelstelling was om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de nieuwe en bestaande werkvelden als input voor het samenstellen van een nieuw subsidie-instrumentarium per 2013.

Per meeting is een subdiscipline besproken: illustratie/kinderillustratie/animatie/strip, grafische vormgeving, mode/sieraad en productvormgeving/ruimtelijk/scenografie. Steeds is een diverse groep mensen uitgenodigd om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van hoe de doelstellingen van de nieuwe subsidies kunnen worden gerealiseerd. In elke meeting waren startende en gevorderde vormgevers, opdrachtgevers/producenten en vertegenwoordigers van opleidingen en instellingen aanwezig.

Beleidsthema's
Leidraad van het gesprek waren: het stimuleren van innovatie en kennisverdieping, het bevorderen van talentontwikkeling en goed ondernemerschap, het versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren en het stimuleren van de publieke belangstelling.

Begeleiding en reflectie
Aan bod kwamen onder andere het functioneren van de oude subsidieregelingen voor vormgeving van het voormalige Fonds BKVB en de voormalige Mondriaan Stichting, de huidige regelingen van het SfA, knelpunten in het productieproces van ontwerpen en de samenwerking van vormgevers met opdrachtgevers en producenten. Opvallend in alle meetings was dat startende vormgevers na hun opleiding begeleiding wensen bij het opzetten van hun praktijk en dat er behoefte is aan meer inhoudelijke reflectie en theorievorming op het vakgebied.

Met alle informatie die uit deze meetings is voort gekomen, ligt nu een taak om nieuwe, stimulerende en effectieve subsidies samen te stellen voor 2013.