<
actueel / nieuws

Extra ronde deelregeling Festivals in 2020

19 augustus 2020

Om organisaties de gelegenheid te bieden een aanvraag te doen voor festivals die plaatsvinden in de eerste helft van 2021, stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2020 een extra aanvraagronde in.

Deze extra ronde, met de sluitingsdatum 18 november 2020, vindt plaats binnen de huidige opzet van de deelregeling Festivals. Met deze regeling ondersteunt het Stimuleringsfonds festivals die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Aangezien veel festivals momenteel te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus, stelt het fonds de regeling nadrukkelijk open voor voorstellen gericht op het onderzoeken van alternatieve presentatievormen.

In de beleidsperiode 2021-2024 kent de deelregeling Festivals een gewijzigde opzet. Om ervoor te zorgen dat belangstelling voor en kennis over de ontwerpdisciplines in de regio worden gestimuleerd en versterkt en nieuw publiek wordt bereikt, wordt het budget per jaar beschikbaar gesteld over de vijf landsdelen Noord, Oost, Midden, Zuid en West. Hiermee geeft het Stimuleringsfonds een impuls aan de creatieve industrie op lokaal en regionaal niveau.

In 2021 zullen binnen de festivalregeling twee subsidierondes plaatsvinden. De eerste ronde in het voorjaar en de tweede ronde in het najaar. Meer informatie over de nieuwe opzet van de regeling wordt begin 2021 gepubliceerd.