<
actueel / nieuws

Fietsinfrastructuur en Urban Trajectories

20 juni 2013

Het fietsen beleeft een wereldwijde revival. Het is een duurzaam, gezond, goedkoop en bovenal trendy alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. Over de hele wereld wordt geëxperimenteerd met nieuwe fietsvoorzieningen. De publicatie Fietsinfrastructuur bevat internationale voorbeelden, interviews met de makers van vooraanstaande fietsroutes en een doorkijk naar toekomstige innovatie. In de expositie Urban Trajectories wordt een interdisciplinair onderzoekstraject naar de beleving van stedelijke fietsroutes getoond.

Fietsinfrastructuur
Sinds 2009 doet Artgineering, bureau voor onderzoek en ontwerp in stedenbouw en infrastructuur, onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van de fietssnelweg. In samenwerking met het verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng is een breed scala aan referenties en voorbeeldprojecten verzameld, die leidde tot een ruimtelijk instrumentarium en webtool voor een snelle fietsinfrastructuur. Op www.vanaarf.nl is deze verzameling van projecten te raadplegen.
In de publicatie Fietsinfrastructuur wordt deze thematiek verruimd en in een internationale context geplaatst. Het boek toont inspirerende internationale voorbeeldprojecten, geeft achtergrondinformatie over beleid, ontwerp en aanleg van enkele van deze fietsroutes en stimuleert kennisuitwisseling tussen verschillende landen en disciplines. Enkele maanden geleden verscheen ook de publicatie Cycle Space waarin architectuurdocent en fietsfanaat Steven Flemming op zoek gaat naar de redenen waarom mensen in verschillende steden kiezen voor de fiets.
>> Publicatie Fietsinfrastructuur

Urban Trajectories
Het onderzoek van Artgineering heeft een toepassing gekregen in twee scenarios die ontwikkelt zijn binnen een programma van het Utrechtse architecuurcentrum Aorta. Planologen en architecten hebben lange tijd het alleenrecht gehad op het tekenen van de stad. Wat gebeurt er als je de tekentafel omdraait, en de stad bekijkt vanuit het perspectief van de bewoner of gebruiker? Urban Trajectories is een tweejarig interdisciplinair onderzoekstraject van Architectuurcentrum Aorta, Vrede van Utrecht 2013 en Casco – Office for Art, Design and Theory in samenwerking met de Universiteit Utrecht naar de beleving van stedelijke fietsroutes. De expositie toont de resultaten van de route ateliers die onderdeel uitmaken van het onderzoekstraject. De expositie is van 19 juni tot 27 september te bezichtigen bij Architectuurcentrum Aorta.
>> Urban Trajectories