<
actueel / nieuws

Geen euro te veel; reactie vanuit het veld

16 december 2009

Na het verschijnen van de publicatie Geen meter te veel, waarin het SfA de problematische situatie in de onderwijshuisvesting doorlicht, ontstond er onder enkele architecten een heftige mailwisseling.

Discussie
Onderwerp van gesprek was de exacte hoogte van de bouwkosten van de door hen ontworpen scholen. Aanleiding voor deze discussie was het in de publicatie opgenomen interview met Thomas Rau, die de kwestie van de te lage bouwbudgetten aansneed. Hij verwees daarbij naar de Scholenbouwprijs. Volgens hem bleek uit de publicatie die bij deze prijs verschijnt, hoe verschillend de gehanteerde budgetten zijn. En dat de VNG-budgetten te laag zijn om scholen te bouwen die zelfs voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Achteraf blijkt dat in de publicatie die het ICS uitgaf naar aanleiding van de Scholenbouwprijs, verkeerde getallen zijn gehanteerd. Dus een correctie was op z'n plaats.

Normbudgetten te laag
Maar de vraag welke architect de goedkoopste school kan bouwen is in deze discussie niet relevant. Wat de publicatie 'Geen meter te veel' aan de orde stelt is dat er een grote kloof gaapt tussen de ambities ten aanzien van het onderwijs en de mogelijkheden om hierbij passende scholen te bouwen. Daarbij zijn de financiën een van de knellende randvoorwaarden. Uit nauwkeurig onderzoek bij vier heel verschillende schoolgebouwen in Utrecht blijkt dat de normbudgetten zo'n 30% te laag zijn. Wetenschappelijk bewijs ontbreekt echter vooralsnog. Er is namelijk geen enkele vastgoedsector waar zo weinig onderzoek naar is gedaan.

Ondoorzichtig
Het SfA heeft overigens, naar aanleiding van het interview met Rau, heel gericht onderzoek laten doen naar de reële bouwkosten van alle scholen die in de laatste twee ronden genomineerd waren voor de Scholenbouwprijs. Maar we hebben de uitkomsten uiteindelijk niet gepubliceerd. De onderzoekers lieten namelijk weten dat er waarschijnlijk teveel partijen bij de bouw van scholen betrokken zijn, die er geen belang bij hebben om betrouwbare cijfers aan te leveren. Voor geïnteresseerden ligt het onderzoek bij ons ter inzage.

Marlies Rohmer reageert link

LIAG reageert link

De publicatie 'Geen meter te veel. Agenda scholenbouw' is op te vragen via info@stimuleringsfonds.nl