<
actueel / nieuws

Geselecteerde projecten open oproepen: Kaapstad en Verkenningen

05 december 2013

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie riep in oktober ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie op om een voorstel in te dienen, gericht op deelname aan Kaapstad World Design Capital 2014, Kaapstad, Zuid Afrika en voor het verkennen van de mogelijkheden voor internationalisering van de beroepspraktijk.

Het gaat daarbij om het onderzoeken van kansen voor opdrachten en samenwerkingen in specifieke landen, regio's of bij bepaalde evenementen.

De open oproepen maken deel uit van het programma Internationalisering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zijn erop gericht de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie te versterken. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de opbouw van structurele relaties in binnen- en buitenland.

Het Stimuleringsfonds heeft 5 voorstellen geselecteerd voor deelname aan Kaapstad World Design Capital 2014 en 20 voor de internationale verkenningen.


Kaapstad World Design Capital 2014
De World Design Capital (WDC) is een programma van het International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) om design te promoten bij het oplossen van maatschappelijke, culturele en economische vraagstukken. De eerste editie in 2008 vond plaats in de Italiaanse stad Turijn. Voor 2014 is Kaapstad geselecteerd als WDC.

De wens van Kaapstad om WDC2014 te worden is onderdeel van een bredere visie om de stad te verduurzamen, historische verdeeldheid te overbruggen en sociale en economische cohesie te bevorderen. Kaapstad wil laten zien hoe design een integraal onderdeel is van het alledaagse leven, en hoe het gebruikt kan worden als middel om de veranderingen te bewerkstelligen die Zuid Afrika voor ogen heeft voor haar scholen, huizen, bedrijven, buurten en steden.
WDC2014 kan zo als katalysator dienen voor nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden.

Voor de Nederlandse Creatieve Industrie zijn er tijdens WDC2014 kansen om zich te profileren als creatief en innovatief land. Het vormen van strategische allianties is een van de Nederlandse sterke punten. Veel innovaties zijn het resultaat van samenwerkingen tussen ondernemers, ontwerpers, makers, producenten, klanten, kennisinstellingen en sociale partners. Deze allianties leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Tijdens WDC2014 kan deze 'Dutch Approach', oftewel Nederlandse aanpak op een internationaal platvorm zichtbaar worden gemaakt.

De 5 geselecteerde projecten gaan samenwerkingen aan met lokale partijen. Hiermee zijn zij relevant voor Kaapstad en sluiten aan bij het thema van sociale verandering die door Kaapstad World Design Capital als kerngedachte is gekozen.

Geselecteerd

Agata Karolina en Matylda Krzykowski | Common Methods: Craft in Production
een uitwisselingsproject tussen Nederlandse en Zuid Afrikaanse ontwerpers >> meer

Play the City | Play Cape Town
een stadsspel dat de gevolgen van stedelijke projecten in Kaapstad in beeld brengt >> meer

Hannes Bernard | Design & the Afterhour
een programma van ontwerpers afgestudeerd aan het Sandberg Instituut >> meer

International New Town Institute (INTI) | The Density Project
een onderzoek naar Urban Sprawl in Kaapstad >> meer

P en M | In Performance - Building Theater
een theaterstuk tijdens de bouw van een nieuw theater in Langa, Kaapstad >> meer


Verkenning kansen Internationalisering
Veel van de voorstellen die de kansen voor internationalsering van Nederlandse industrie verkennen zijn ingediend op het gebied van architectuur en stedenbouw. Deze voorstellen richten zich met name op thema's zoals stedelijke ontwikkeling en gebrek aan betaalbare woningen. De Nederlandse expertise kan een bijdragen leveren aan het verbeteren van infrastructuur binnen de stedelijke ruimtes.
De verkenningen richten zich op verschillende gebieden, zowel binnen als buiten Europa: van Oost-Europa tot Zuid- en Midden Amerika.

Geselecteerd

75B | Presentatie Frankfurter Buchmesse 2014
verkenning voor uitbreiding activiteiten in het ontwerpen van boeken in Duitsland >> meer

Arons en Gelauf Architecten | Hoezo grijs? / Comment ça, vieux?
onderzoek naar ouderhuisvesting als architectuuropgave in Frankrijk >> meer

Janet André | Architectuur van de woningbouw in Zweden
opzetten van een internationale dialoog over stedenbouw en architectonisch ontwerpen >> meer

Onix | Jonge Mensen, Jonge Markten
verkenning van de kansen voor Nederlandse architecten op de woningbouwmarkt in Zweden >> meer

Sonic Acts | Sonic Acts Wenen
onderzoek naar het potentieel voor een e-cultuur festival in Wenen >> meer

Het Oversticht | Ervenconsulent in Vlaanderen
onderzoeken hoe ervaring en kennis als ervenconsulent kan worden ingezet in Vlaanderen >> meer

Wanda de Wit | The Netherlands & Open Design Italia
verkenning van de mogelijkheden van een samenwerking tussen Open Design Italia (ODI) en Nederlandse vormgevers >> meer

Creativity Platform | Verkenning Kansen Internationalisering in Thessaloniki
verkennend onderzoek naar de samenwerking tussen ontwerp- en landbouwsector >> meer

CITYFÖRSTER architecture + urbanism | New Generation Albania
verkennend bezoek aan Albanië om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een samenwerking op het gebied van stedelijke planning >> meer

Urban Xchange | Verkenning kansen internationalisering in Slowakije en Tsjechië
verkenning van de kansen voor internationalisering van stedenbouwkundige expertise op het vlak van werk- en leerlandschappen in Slowakije en Tsjechië >> meer

WOLF Architecten | Montenegro GOES DUTCH!
meedenken aan de verduurzaming van het verkeer en het behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Montenegro >> meer

V2_Instituut voor de Instabiele Media | Verkenning Zuid Amerkla
verkennen van de kansen in Zuid-Amerika voor uitbreiding van het Summer Session netwerk voor talentontwikkeling >> meer

Urbanos | Verkenning voor creatieve stedenbouwkundigen en architecten in Colombia
verkenning naar mogelijke samenwerkingen en marktkansen in Colombia >> meer

PICNIC | PICNIC @ Mexico en Brazilië
verkenning naar samenwerkingen in Mexico City, Rio de Janeiro en Sao Paulo >> meer

Bart van Beuren | Dutch Design trading post in former Fort Zeelandia
een residencyprogramma voor Nederlandse ontwerpers in Tainan, Taiwan. >> meer

East West Education Center | Verkenning kansen internationalisering in Zuid Korea
verkenning mogelijkheden voor samenwerkingen op het terrein van product design in Zuid Korea >> meer

MLA+ | Verkennen Kansen Internationalisering Rusland
onderzoek naar de mogelijkheden voor de Nederlandse creatieve industrie in Russische middelgrote steden >> meer

Monique Smit en Annebregje Snijders | Home at Work
onderzoek naar de huisvesting van arbeiders van Nederlandse multinationals in opkomende economieën >> meer

Complex Urban Landscape Design (CULD) | Casablanca Futures
verkennende expertmeeting in Casablanca over de groeiscenario's van de stadsregio Casablanca >> meer

What Design Can Do | Verkennen Kansen Internationalisering
verkenning mogelijkheden uitbreiding activiteiten in China, VS en Zuid Afrika >> meer

website

www.stimuleringsfonds.nl