<
actueel / nieuws

Getting {to the} Home van start

09 juni 2015

'Voor wie op dit moment opgroeit in de stad Belgrado, lijkt het vooruitzicht op een zelfstandig bestaan een verre en onzekere droom', geeft Marc Neelen, architect en initiatiefnemer van het project Getting {to the} Home aan. 'Anders dan in Nederland bijvoorbeeld, is de huidige generatie starters grotendeels veroordeeld tot een wooncarrière op een kamertje in het ouderlijk huis, bij grootouders of ad-hoc hurend wanneer het freelance inkomen het weer even toestaat.' Neelen zette om die reden samen met architect Ana Džokic het project Getting {to the} Home op, waarin ze in samenwerking met de Servische partners van Ko Gradi Grad het Nederlandse model van collectief particulier opdrachtgeverschap in Belgrado introduceren. Hiervoor organiseerde hun bureau STEALTH.unlimited een serie workshops, financieel ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees hier een verslag.

'Omdat zowel de vastgoedmarkt als de overheid de stadbewoners al ruim twee decennia aan hun lot overlaten zijn er inmiddels duizenden inwoners voor wie eigen betaalbare huisvesting onbereikbaar is en blijft', constateert Neelen. Sinds twee jaar probeert de Smarter Building werkgroep, mede op initiatief van Džokic en Neelen, daarom een opening te forceren door met een groep stadsbewoners zélf een collectieve aanpak te laten organiseren. 'De Nederlandse aanpak op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap kan daarbij relevante ervaring en expertise inbrengen.' Reden voor Stealth om binnen het project Getting {to the} Home in Belgrado een serie workshops te initiëren waarin de Smarter Building werkgroep samen met architecten uit Rotterdam en Amsterdam een actieplan maken.

Workshop over de meest veelbelovende scenario's
De eerste workshop met Arie van Wijngaarden van het projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam, bestond uit een quick-scan van de meest veelbelovende scenario's. 'Daarin werd duidelijk hoe verschillend de uitdagingen in Belgrado zijn wanneer je in een context werkt waar niet alleen geen gesubsidieerde woningbouw (meer) bestaat, maar waarin alles (op)nieuw uitgevonden moet worden; van financieringsmodellen tot de inpassing in regelgeving. En waar de vastgoedmarkt, banken en overheid op z'n zachtst gezegd achterdochtig zijn over zoveel voortvarend burgerinitiatief.' Gelukkig liggen er volgens Neelen ook kansen zoals in de vele gebouwen in en rond de stad die nog op een nieuwe bestemming wachten. Deze maand wordt door de werkgroep samen met Robert Winkel (Mei architects and planners) een inventarisatie gemaakt van mogelijke hergebruikstrategieën. 'Dat opent wellicht voorzichtig de deur voor een pilotproject, waarvoor de werkgroep later dit jaar met Hein de Haan, onder meer initiatiefnemer van Vrijburcht in Amsterdam, een introductiecampagne gaat uitwerken. 'De uitgebreide ervaring van De Haan komt daarbij uiteraard van pas, maar zoals we al ontdekt hebben: the devil is in the (lokale) details.'

Getting {to the} Home is ondersteund vanuit de Deelregeling Internationalisering.

website

www.stealth.ultd.net