<
actueel / nieuws

Glimmend Hart

11 februari 2010

Het dorpshart van Glimmen (gemeente Haren) is toe aan een noodzakelijke inbreiding. Onder het penvoerderschap van Voetbalvereniging Glimmen is het initiatief genomen om inwoners, ontwikkelaars, gemeente en de woningcorporatie bij dit proces te betrekken.

Bewonersparticipatie
Bewoners worden steeds vaker actief betrokken bij de stedelijke ontwikkelingen in steden of dorpen. Zo ook in Glimmen. De burgers hadden inspraak bij het vaststellen van een programma van eisen en het ontwerpproces. Dit proces begon met het informeren van de inwoners door de betrokken deskundigen, architecten (KAW en Onix) en de woningcorporaties. Voor hen is de inbreiding een mogelijkheid voor een algehele kwaliteitsverbetering van het dorpshart, om de leefbaarheid te verbeteren. In een tweede bijeenkomst zijn de ideeën en suggesties van de bewoners beluisterd. Vervolgens is in zeven werkgroepen doorgewerkt aan de thema's horeca en uitgaan, groen, winkels en pleinen. De resultaten waren input voor de architecten om tot een plan te komen.

Resultaat
Dit plan is een combinatie geworden van het scenario 'De villa' waarbij drie losse gebouwen verspreid rondom de sportvelden staan en 'De Houtwal', relatieve hoogbouw aan de zuidkant van de sportvelden waarbij de draagkracht van het project uit de appartementen in een hogere prijsklasse wordt gehaald.

Uitvoering
Het proces in Glimmen is een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling, uitgaande van de lokale situatie en onverwachte coalities van de lokaal betrokken partijen. Op dit moment heeft het initiatief Glimmend Hart zich teruggetrokken en gaan de gemeente, woningcorporatie en ontwikkelaar in overleg over de daadwerkelijk uitvoering.

Het project Glimmend Hart is in 2007 ondersteund door het SfA.

www.glimmendhart.nl