<
actueel / nieuws

Hack the Brain | Waag Society

03 maart 2015

In Hack the Brain verkent de Waag hoe neurotechnologische kennis en toepassingen ingezet kunnen worden om het leren te verbeteren. Brainhacking kan op termijn een revolutie in het onderwijs betekenen. Maar daar zijn we echter niet op voorbereid. Waag Society brengt op dit gebied partijen samen voor inspiratie, nieuwe ideeën en kritische reflectie.

Volgens de Waag Society staat dit decennium in het teken van een revolutie in ons begrip van de hersenen. Dankzij nieuwe technologie en makkelijk te verkrijgen soft- en hardware wordt neurowetenschap -en onze kennis over het brein- steeds toegankelijker. Er vinden niet alleen academische of commerciële doorbraken plaats, maar ook op persoonlijk niveau: 'do it yourself brain hacking' is geen science fiction meer, maar werkelijkheid. In dit project onderzoekt dit instituut voor kunst, wetenschap en technologie wat de gevolgen hiervan voor het onderwijs.

Het doel van Hack the Brain - Educatie is meerledig:
1. het onderzoeken van de mogelijkheden van neurotechnologie ten behoeve van educatie en deze in het publieke domein brengen;
2. nieuwe concepten en toepassingen ontwikkelen om creativiteit te bevorderen en het leren en de leeromgeving te verbeteren / verrijken. Het experiment staat daarbij centraal;
3. het agenderen van het thema en faciliteren van debat over ethische vragen en dilemma's.

Hack the Brain Educatie is een experimenteel project. Het beoogt de volgende resultaten te bewerkstelligen:
? (concept)ideeën van jongeren te genereren die betrekking hebben op het verbeteren van hun eigen leerproces en omgeving;
? kennis over de werking van de hersenen en nieuwe technologie in het publieke domein te verspreiden;
? verkenning van de relatie en kennisuitwisseling tussen neurowetenschappen, neurotechnologie, DIY en onderwijs;
? ethische aspecten van deze nieuwe technologieën en toepassingen te bevragen;
? het ontwikkelen van innovatieve concepten en prototypes;
? publiek debat te stimuleren;
? het opbouwen van een nieuw multidisciplinair netwerk rondom dit thema;
? een magazine hierover te publiceren.

waag.org/nl/project/hack-brain-educatie

Partners: Total Active Media, Donders Instituut, TNO

website

waag.org