<
actueel / nieuws

Hedy d'Ancona-prijs bij AVRO's Kunstuur

16 maart 2012

Vanaf 25 februari is een nieuwe serie televisie uitzendingen gestart van Zie Zorg bij AVRO's Kunstuur. Zie Zorg is een reeks van zes afleveringen over de rol van architectuur bij zorginstellingen. In iedere aflevering wordt een van de nominaties voor de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur besproken.

De uitzendingen zijn elke zaterdag om 17.00 op Ned. 2.

De Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur gaat niet over een mooi gebouw zonder meer. De prijs is bedoeld voor dienstbare architectuur in de zorgwereld. Hoe belangrijk is het creëren van een aangenaam onderkomen voor mensen die tijdelijk of voorgoed zijn aangewezen op zorg. De achterliggende gedachte is dat een uitgesproken visie op hoe die zorg moet worden verleend, een verbijzondering van de opdracht betekent, die kan leiden tot bijzondere architectuur.

Initiatief
In 2009 is de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur geïnitieerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur en TNO. De prijs richt zich op geslaagde zorggebouwen die aantonen dat hoogwaardige architectuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan het goed functioneren van een zorginstelling. Is dat gelegen in de juiste chemie tussen opdrachtgever en architect, in de zorgvuldigheid van het proces, in het empathisch vermogen van de betrokkenen? Welke criteria zijn doorslaggevend voor een 'helende omgeving'? Over al deze zaken wil de prijs nieuwverworven inzicht overdragen.

Publiciteit
De jury heeft in november 2011 zes recente gebouwen genomineerd. Begin dit jaar zijn de genomineerde projecten door de jury bezocht en zijn gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Op 1 juni 2012 zal de prijsuitreiking plaatsvinden in Den Haag. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Gelijktijdig zal de publicatie Hedy d'Ancona-prijs 2012 verschijnen.


Uitzendingen:

25 feb: Instituut Verbeeten, Breda
3 maart: ACTA, Amsterdam
10 maart: De Korhoenders, Hengelo
17 maart: Wier +, Den Dolder
24 maart: Ronald McDonald Centre, Amsterdam
31 maart: Dagbesteding Willem van den Bergh, Noordwijk

website Hedy d'Ancona Prijs

website AVRO's Kunstuur