<
actueel / nieuws

Here is… Studio Knetterijs

02 oktober 2019

Ze werken als groep en hebben stuk voor stuk een grote passie voor illustratie. Studio Knetterijs bestaat uit Douwe Dijkstra, Tsjisse Talsma, Megan de Vos, Jan Hamstra, Senne Trip, Jaime Jacob, Maarten Huizing en Kalle Wolters. Als collectief bestaan ze sinds 2016. Ieder werkt aan zijn eigen opdrachten, maar er is ook een gezamenlijk project: een serie zines. Afgelopen jaar ontvingen ze van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een talentontwikkelingsbeurs; best ingewikkeld als je met z'n achten bent, maar bovenal een geweldige kans om stappen te maken.

Je afmeten aan anderen kan voor onzekerheid zorgen, maar op de leden van Studio Knetterijs had het juist een positieve uitwerking. Ze kennen elkaar van de Groningse Academie Minerva, waar ze al een hechte groep vormden en zich snel konden ontwikkelen doordat ze constant van elkaar leerden. 'Dat wilden we niet verliezen; daarom hebben we na de academie een collectief gevormd. Tegenwoordig is iedereen comfortabel in zijn of haar eigen stijl, maar het blijft ontzettend waardevol om je werk direct te kunnen delen met andere ontwerpers en feedback te ontvangen. Het helpt ook dat je binnen de groep verschillende specialiteiten hebt, waarop je beroep kunt doen als iets niet lukt.'

individu en collectief
Alle acht werken ze aan individuele opdrachten voor onder meer 'The New York Times', 'Nautilus', 'Anorak Magazine', Uitgeverij Prometheus, 'De Volkskrant', 'De Correspondent', Airbnb, Campina Friesland, Eurosonic Noorderslag, Provincie Groningen, Provincie Drenthe en Poëziepaleis. Als collectief maken ze zines, een serie kleine publicaties met steeds een ander thema. Dit project was ook de aanleiding om subsidie aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 'Op die manier wilden we onze ambitie verwezenlijken om meer zelfgeïnitieerde projecten te realiseren. In het verleden hebben we op vergelijkbare wijze kleinere projecten uitgevoerd op eigen initiatief, maar door middel van de beurs konden we ideeën op grotere schaal realiseren.' Omdat ze met zo'n grote groep zijn, was het noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de taken. Maar het pakte goed uit. 'Dat we meerdere projecten als groep hebben kunnen uitvoeren heeft goed gewerkt. Binnen elk project heeft ieder zijn eigen rol en krijgt de kans om visueel iets toe te voegen aan het project. De zines zijn echt een verzameling van ieders unieke interpretatie van het onderwerp.'


  • beeld en geluid
    De derde zine in een serie van drie is 'The Octagon Pentalogy'. Deze zine met sci-fi als thema, bevat vijf audio-opnames die ieder een andere betekenis geven aan de illustraties in de handgewonden in vijf kleuren handgedrukte uitgave. 'Iedere spread in deze zine is gemaakt door een andere illustrator en samen hinten ze naar een verhaal. Uit het verhaal is echter alleen een helder narratief te ontleden wanneer er wordt geluisterd naar een van de vijf verschillende audiotracks die we hebben opgenomen.'
    Het afgelopen jaar heeft de zine binnen het collectief een centrale functie gekregen in de manier van samenwerking. Per uitgave is de vorm, drukwijze en manier van samenwerken veranderd. Projecten konden grootser worden aangepakt, simpelweg omdat er meer financiële ruimte was door de talentontwikkelingsbeurs. Er is geëxperimenteerd met nieuwe media en materialen en designprocessen zijn gestroomlijnd. Door de lat hoog te leggen dagen de leden van Studio Knetterijs zichzelf uit om ook in de toekomst innovatieve zines te blijven maken. 'We willen als groep blijven werken aan gezamenlijke projecten waarin ieders visuele taal samenkomt in een coherent project. Ook in de toekomst blijven we plannen maken om door te kunnen werken aan projecten waarbij druktechniek, experiment en samenwerking centraal staan.'

    Benieuwd naar The Octagon Pentalogy? Tijdens de Dutch Design Week kunnen bezoekers bij 'The Scene is Here' in MU kennismaken met de meest recente zine van Studio Knetterijs. De leden van Studio Knetterijs zijn bovendien zelf aanwezig om met de bezoekers een dialoog aan te gaan over het project.

  • Platform Talent
    Wil je meer weten over de beurs Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kijk dan hier. Ben je benieuwd wie er de afgelopen jaren allemaal ondersteuning kregen via de Deelre-geling Talentontwikkeling? Platform Talent geeft een overzicht van alle ondersteunde ontwerpers en makers.