<
actueel / nieuws

Het Leidse gasthuis

21 juli 2015

GAAGA – Het Leidse gasthuis
GAAGA wil ontwerpend onderzoek uitvoeren naar geclusterd en tijdelijk wonen voor mensen met een tijdelijke ondersteuningsbehoefte. Het onderzoek sluit aan op een lokaal initiatief van een Leidse werkgroep van verschillende zorg- en welzijnsinstanties (Binnenvest, De Haardstee, Gemi-va, Libertas, Prodeba, Rosa Manus) en corporaties (Ons Doel, De Sleutels) die momenteel bezig zijn met een initiatief voor tijdelijk en beschermd wonen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de woonvoorziening voor tijdelijk wonen bereikbaar en toegankelijk is in de eigen sociale omgeving en gebruik maakt van de zorgnetwerken in de wijk. Het ontwerpend onderzoek van GAAGA richt zich op drie leegstaande schoolgebouwen in Leiden als casestudies. De ontwikkeling van het zorgconcept en het financierings- en exploitatieconcept maken onderdeel uit van het onderzoek. De doelgroep bestaat uit mensen met een (combinatie van) verstandelijke beperking, GGZ problematiek, psychiatrische stoornissen, slachtoffers van huiselijk geweld of tijdelijk daklozen. Volgens architectenbureau GAAGA is een integrale dienstverlening en maatwerk belangrijk omdat mensen zich niet laten opdelen aan de hand van functies van professionele organisaties. Voor specifiek onderzoek naar onder andere de doelgroepen, inventarisatie van de zorgvraag, en het ontwikkelen van nieuwe zorgnetwerken op basis van bestaande sociale en fysieke netwerken, zal actief worden samengewerkt met JSO te Gouda.