<
actueel / nieuws

Het nieuwe GASTHAUS

team

21 juli 2015

Bureau B + B en David Habets zien het nieuwe GASTHAUS als een huiskamer voor het dorp en een verzorgend verblijf voor herstellende ouderen in de leemte van het zorgnetwerk van Zuid-Limburg.

Het concept voor Het Nieuwe Gasthuis wordt daarmee opgevat in de letterlijke betekenis van het Duitse woord Gasthaus (herberg): een centrale plek in het dorp waar vreemden en bekenden tijdelijk kunnen verblijven en onderdeel kunnen worden van de (dorps-)gemeenschap. In het GASTHAUS worden naast het verzorgingspersoneel namelijk verschillende generaties dorpsbewoners als gastheer of gastvrouw gezien, die een bijdrage leveren aan het herstel van de kwetsbare gast. Daarmee wordt een omgeving gecreëerd, vormgegeven door de ritmes en gewoontes van het alledaagse leven.

In deze korte video vertellen Berte Daan en Anna Fink van Bureau B+B over het project, in het Loretoklooster in Simpelveld Zuid-Limburg, dat zij als casestudy kozen:


  • Door dit nieuw te ontwikkelen GASTHAUS in relatie te zetten tot de biografie en de leefomgeving van zijn gebruikers, ziet Bureau B+B een kans om bestaande dorpsstructuren en leegstaand maatschappelijk erfgoed een nieuwe betekenis voor de vergrijzende dorpen te kunnen geven. De kwaliteit van de openbare ruimte rond het nieuwe gasthuis, als een netwerk van plekken van biografisch belang, speelt hierin een essentiële rol.

    Daarnaast ziet Bureau B+B het nieuwe GASTHAUS niet alleen als een mogelijkheid om tijdelijke huisvesting te bieden, maar ook als een manier om de bewegingsradius en de sociale contacten van herstellende ouderen te vergroten. Hiermee wordt hun kans op een gezonde terugkeer naar de thuissituatie ondersteund. Het nieuwe GASTHAUS zal een antwoord geven op de maatschappelijke vraagstukken in de zorg op het platteland. Hierbij staat het herstel van de revaliderende gast door zijn interactie met andere dorpsbewoners, op zoek naar sociaal contact, centraal.

    Het onderzoek richt zich op de krimpregio tussen Maastricht, Heerlen en Geleen. De betrokken partijen zijn allen actief in dit gebied. Het project brengt partijen uit de zorg, onderwijs en onderzoek, plattelandseconomie en recreatie bij elkaar. Het kernteam bestaat naast ontwerpende disciplines ook uit een verpleegkundig specialist uit die regio. Het team inventariseert het zorglandschap in het gekozen gebied en neem het Loretoklooster in Simpelveld als casestudy. Ook organiseert het team expertmeetings met ouderen, zorgprofessionals en dorpsgenoten.