<
actueel / nieuws

IABR 2012

05 april 2012

Op 20 april opent de vijfde editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam haar deuren voor het publiek. 'Hoe maken we stad?', is de centrale vraag. Gedurende de IABR worden diverse stedelijke toekomstscenario's verkend in een open denkomgeving. Met het doel betere oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken met toekomstgericht (ontwerpend) onderzoek. Making City krijgt mede vorm doordat er, net als in vorige edities, resultaten te zien zijn van diverse onderzoeken die door het SfA zijn ondersteund. Tijdens de biënnale zullen we hierover regelmatig berichten in de nieuwsbrief.

Onderzoek
De Deelregeling Stedenbouw is een voorbeeldregeling bedoeld om innovatie in de Nederlandse stedenbouw te stimuleren. In het IABR hoofdprogramma zijn een aantal programmaonderdelen ondersteund vanuit deze deelregeling.

Test Site Rotterdam, The Contemporary City ontwikkelt alternatieve strategieën voor stedelijke ontwikkeling. Bureau ZUS past deze strategieën direct toe in praktijk bij de alternatieve ontwikkeling van het Rotterdam Central District.

Atelier Istanbul experimenteert met een nieuwe onderzoeksmethodiek in ateliers op locatie. Het resultaat is – met inzet van Nederlandse en Belgische expertise – een integraal ruimtelijk plan voor de gemeente Arnavutöy.

Parallel Cases toont in een tentoonstelling een wereldwijde selectie van (studenten)plannen voor Smart Cities. De gezamenlijke Academies van Bouwkunst organiseren gelijktijdig een masterclass waarin Smart Cities centraal staan.

Breed publiek
Het SfA heeft ook bijdragen verleend aan verschillende activiteiten die gericht zijn op het betrekken van een breed publiek bij architectuur en stedenbouw.

Het ZigZagCity festival dat gelijktijdig met het IABR plaatsvindt in Rotterdam, programmeert 'vergeten' openbare ruimte door middel van paviljoens. De Bubble Building van DUS Architecten is op voorhand een succes.

Daarnaast participeert het SfA in het Leve de Stad programma (VPRO) dat op 12 april van start gaat in de Pakhuis de Zwijger.

In de korte filmpjes van Droomstad staan mensen die zelf het initiatief hebben genomen voor het verbeteren van hun omgeving centraal. Deze filmpjes zijn op internet, het themakanaal Holland Doc en tussen de reguliere tv-uitzendingen door te zien.