<
actueel / nieuws

IABR - 900km Nile City

26 april 2012

De Nijl is de levensader in het verder zeer droge Egypte, 900 km lang en een belangrijk landbouwgebied. Tegelijkertijd is de dichtheid vergelijkbaar met die van een stad; 2100 mensen per km2. Maar karakteristieke stedelijke elementen ontbreken. Het is een eindeloze herhaling van organisch aan elkaar gegroeide rurale dorpen met hetzelfde patroon. Door de voortdurende bevolkingsgroei (en verstedelijking) staat het gebied als landbouw- en leefgebied onder druk.

Onderzoek
In deze unieke omstandigheden deden Baukuh, Atelier Kempe Thill, Bas Princen en Aymen Hashem onderzoek naar de mogelijkheden om het gebied beter te benutten en te behouden voor landbouw. Het multidisciplinaire onderzoeksteam stelt dat het noodzakelijk is de hele vallei als één stedelijk systeem te zien. Vervolgens kunnen er op verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal en lokaal) strategieën en ingrepen worden bedacht om deze transformatie te starten.

Het onderzoek 900km Nile City is door de IABR geselecteerd als countersite. De resultaten van het onderzoek zijn te zien op 900kmnilecity.org