<
actueel / nieuws

IABR - Haagse Havens

07 juni 2012

In de Binckhorst en Laakhaven – Haagse Havens – is in 2011 een andere vorm van gebiedsontwikkeling ingezet: geleidelijk, zonder eindbeelden, met de bestaande stad als uitgangspunt en in nauwe samenwerking met verschillende partners. Tijdens de IABR zijn de voorlopige resultaten te zien en te lezen in een magazine. Gerealiseerd met steun van het SfA.

Alternatieve gebiedsontwikkeling vraagt om een preciezer beeld van de huidige kwaliteiten van een gebied. Een flexibele omgang met planning en regelgeving. Om een andere manier van ontwerpen en om het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Case studies
In drie case studies onderzoekt het programma Haagse Havens alternatieve wijzen van stad maken en stedenbouw. In 'Hybride Kiosk' staat het alledaagse gebruik van de openbare ruimte centraal. In 'Case Study House' worden nieuwe industriële woningtypes ontwikkeld. En in 'Autonië' wordt getoond hoe de culturele identiteit (in dit geval de auto) een motor voor ontwikkeling kan zijn.

Initiatief
Het programma is een initiatief van Stroom Den Haag en de afdeling stedenbouw van de gemeente Den Haag en is ontwikkeld i.s.m. Mobiel Projectbureau Op Trek en de afdeling ®MIT van de TU Delft. Aan het project werken kunstenaars, stedenbouwers, architecten, onderzoekers en ontwerpers en studenten van de ®MIT/TU Delft en de KABK Den Haag. Haagse havens is met steun van het SfA tot stand gekomen.

Het onderzoek is te volgen via de website Haagse havens. In het najaar organiseren de betrokken partijen een afsluitende manifestatie in het gebied zelf.