<
actueel / nieuws

IABR verkent de relatie tussen stad en natuur

19 mei 2014

'Wie onze wereldwijde milieuproblemen wil oplossen, moet beginnen in de stad.' Deze vaststelling van landschapsarchitect Dirk Sijmons is het uitgangspunt van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en leverde Sijmons het curatorschap van deze editie op. De zesde editie IABR 2014 – URBAN BY NATURE verkent het samenspel van stad en natuur met tentoonstellingen, debatten, symposia en excursies. IABR 2014 is vanaf 29 mei toegankelijk voor publiek en duurt tot 24 augustus.

Vanuit het perspectief van de landschapsarchitectuur kijkt de IABR eerst naar wat stad en stedelijkheid is. Steeds meer mensen wonen in de stad, maar waar wonen ze precies? Zeker niet alleen in de compacte binnensteden, maar ook in de uitgestrekte stadslandschappen die overwegend in de delta's liggen. Omdat stad en landschap steeds meer in elkaar over vloeien, onderzoekt de Biënnale de relatie tussen stad en natuur. Kennis hiervan kan bijdragen bij het ontwerpen en besturen van complexe stedelijke landschappen.

Zes tentoonstellingen
IABR presenteert zes thematische tentoonstellingen in de Kunsthal en in het Natuurhistorisch Museum met projecten van toonaangevende ontwerpers, organisaties en kennisinstellingen uit de hele wereld. Aan de hand van plannen, films, foto's en maquettes worden verleden, heden en toekomst van het 'stadslandschap' getoond:

De aarde een tuin
Pure veerkracht
Het verkennen van de ondergrond
Het stedelijk metabolisme
Stadslandschap en klimaatverandering
Strategieën voor het stadslandschap

Debat ontwerpend onderzoek in nationale projecten
Beleidsopgaven zijn complex, spelen zelden op één schaalniveau, lopen door de bestuurslagen heen en vaak dwars over de grenzen tussen sectoren. Een benadering met ontwerpend onderzoek brengt de samenhang in beeld, maakt mogelijke spanningen inzichtelijk en draagt bij aan snellere besluitvorming.
Op 26 juni vindt er een debat over ontwerpend onderzoek in nationale projecten plaats, in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO): >> Debat ontwerpend onderzoek in nationale projecten

Programma met lezingen, rondleidingen en events
Naast de tentoonstellingen organiseert de IABR samen met haar partners een uitgebreid programma met lezingen, debatten, rondleidingen, excursies en events. Met de eerste twee biënnales, Mobility (2003) en The Flood (2005) zette de IABR zich internationaal op de kaart als een op de toekomst van de stad gerichte manifestatie. De afgelopen drie biënnales, Power, Open City en Making City, hebben de voortdenderende verstedelijking en haar gevolgen verder verkend, en de posities gemarkeerd die de ontwerpende kracht van de architectuur daarbij kan innemen.

Biënnales 2014 en 2016 en internationale projectateliers
De twee komende biënnales zullen op deze agenda voortborduren en eerder ontwikkelde inzichten verdiepen. Het ontwerpen aan de toekomstige leefomgeving van de mens en het moeten vinden van een duurzame balans tussen mensen, milieu en welvaart motiveren het programma van die komende twee edities. Naast de tentoonstellingen, lezingen en debatten, organiseert de IABR langlopend ontwerpend onderzoek en zet zij zogenoemde projectateliers op om actief stad te maken; er worden toekomstvisies ontwikkeld in samenwerking met steden waaronder Rotterdam, Istanbul en São Paulo.

IABR wordt ondersteund vanuit de Deelregeling Meerjarige programma's: >> IABR

website

www.iabr.nl