<
actueel / nieuws

In memoriam Dimitri Nieuwenhuizen – column #5 door Syb Groeneveld

25 oktober 2017

Dimitri Nieuwenhuizen 28 05 1971 – †17 10 2017

30 november 2010 ontmoette ik aan een tafeltje bij het Vlaamsch Broodhuys in Amsterdam voor de eerste keer Dimitri Nieuwenhuizen. Ik was die zomer bij het Mediafonds gaan werken en zou onder andere de in 1999 door Mieke Gerritzen en Dick Rijken opgezette Sandberg@Mediafonds masterclass gaan begeleiden. Een masterclass die in de geest van Mc Luhan interdisciplinariteit binnen media onderzoekt.

Annelys de Vet had vanuit het Sandberg Instituut Dimitri geïntroduceerd als begeleider. Dat bleek een gouden zet en die middag ontspon zich tussen ons een lang verwonderend gesprek over de eerste editie van A campingflight to Lowlands Paradise, het Nirvana concert in Paradiso, 1971, Amsterdam, experiment, reizen, virtuele vliegtuiglandingsbanen in Den Haag, Halbe Zijlstra, mensenrechten, privacy, lekker eten, kraken, beter bier. Kortom over werk, lust en leven.

Ik, een licht activistische politicoloog, Dimi, een maatschappelijk gedreven ontwerper. We praatten anders, maar begrepen elkaar uitstekend. Het thema voor de masterclass 2010/11 'Wireless Stories' was kort daarna geboren. Het zou een jaarlijkse traditie worden. Het smeden van wat we gekscherend 'gedwongen huwelijken' noemden.

Elk jaar nodigden we, uit het ons omringende netwerk, zo'n twintig filmmakers, game-ontwikkelaars, ontwerpers, kunstenaars, programmeurs, journalisten en andere makers uit, en vormden we acht teams waarvan de deelnemers elkaar vooraf niet kenden.

Als we klaar waren met het samenstellen van de teams, maakte Dimi een visuele weergave van die teams, en op een of andere manier voelde het altijd of het helemaal klopte. En meestal was dat ook zo. Het bleek voor ons een feest én een privilege om zes maanden intensief met zoveel talent uit zoveel verschillende disciplines in de masterclass samen te werken. Dimi en ik hadden tussen de lezingen en sessies veel gesprekken met de deelnemers over hoe zij hun idee verder konden onderzoeken en uitwerken. Gesprekken over waar additionele kennis of inspiratie was te vinden, maar soms ook gesprekken over hoe ogenschijnlijke, onderlinge meningsverschillen binnen het team konden worden opgelost. Vaak ging dat eerder over semantische kwesties tussen disciplines, over wat het woord prototype of storyline, of auteurschap, of perspectief nu precies betekende, dan dat er daadwerkelijk sprake was van een artistiek of intermenselijk conflict.

In de vijf edities van de masterclass raakten we steeds beter ingespeeld op het vertalen van de vragen die uit de deelnemers kwamen. Dimi had daarbij de onwaarschijnlijk grote kwaliteit om heel gefocust te kunnen luisteren om vervolgens met een verlichte glimlach, halve kuiltjes in de wangen en spits twinkelende ogen zijn hoofd licht schuin te buigen en dan een verrassend ander perspectief op techniek, verhaallijn of samenwerking van een team te geven, zonder daarbij ook maar een millimeter afbreuk te doen aan de onafhankelijke positie van de makers aan tafel. De genereuze en open wijze waarop hij zijn kennis en creativiteit beschikbaar stelde was exceptioneel, enthousiasmerend, inspirerend en vaak ook vol humor.

Begin dit jaar moest het Mediafonds ophouden te bestaan en leek er een einde te komen aan die masterclass. Annelys, Dimi en ik hebben ons sterk gemaakt voor een doorstart en wisten de steun van omroepen en instellingen te krijgen om ook dit en komend jaar een nieuwe editie te realiseren. Onder de titel 'Radical Imagination' ging Dimi de masterclass samen met Anna Pedroli begeleiden. Begin dit jaar werd duidelijk dat dit door zijn plotsklapse ziekte niet meer lukte en waren we ontzettend blij dat Juha van 't Zelfde tijdelijk kon inspringen.

Volgend jaar zal de masterclass wederom doorgaan. Dat dit zonder Dimi zal zijn, is voor velen een loodzware gedachte. We gaan hem als vriend, visionair en verbinder ontzettend missen maar niet vergeten. Temeer, omdat Marijke Cobbenhagen het centrum voor fundamentele creativiteit The Grey Space in the Middle, dat ze samen met Dimi opzette, vol energie voortzet. Maar ook omdat hij aanstaande zaterdag 28 oktober samen met zijn collega's van LUST/LUSTLAB tijdens de Dutch Design Week de BNO Piet Zwart Award 2017 uitgereikt krijgt, vanwege de voortrekkersrol die Dimi en de studio vervulden voor een nieuwe generatie makers.

Beeld: Ahmet Polat