<
actueel / nieuws

Informatiebijeenkomst Medialabs 2012

20 september 2012

Op 3 oktober van 15.00 – 17.30 uur organiseert het Stimuleringsfonds een bijeenkomst voor medialabs en -festivals in Worm, Rotterdam. Medialabs zijn organisaties die mensen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar brengen om op creatieve wijze de wisselwerking tussen media, technologie en maatschappij te onderzoeken. Vanaf 1 januari 2013 kunnen de medialabs en -festivals subsidie bij het Stimuleringsfonds aanvragen voor projecten en programma's. Daarmee hebben nieuwe media voor het eerst een thuisbasis bij een van de fondsen. Op 3 oktober lichten we de mogelijkheden toe. Daarnaast zijn er presentaties van Baltan Laboratories, SETUP, Lustlab, STRP-festival.

Op dit moment werkt het Stimuleringsfonds aan een nieuw subsidie-instrumentarium waarin ook ruimte is voor projecten en programma's van labs en festivals. Het bevorderen van samenwerking en cross-overs tussen de verschillende ontwerpende disciplines is een van de doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Medialabs- en festivals zijn bij uitstek de plekken waar mensen met uiteenlopende disciplines samen komen en vormgeven aan artistieke en maatschappelijke innovatie en duurzame vernieuwing.

Uitwisseling
Graag gaat het Stimuleringsfonds het gesprek aan met toekomstige aanvragers, om tot een juiste afstemming te komen op wat er leeft in het veld en op welke manier het Stimuleringsfonds tegemoet kan komen aan een optimale stimulering van het veld. Labs breiden regelmatig het werkterrein uit voor diverse multidisciplinaire vormen van samenwerking. Hoe kunnen we dit inrichten? Moeten we kiezen voor breedte of voor diepte? Tijdens de bijeenkomst krijgt u alle gelegenheid te reageren op de ideeën en denkrichtingen van het fonds.

Met presentaties van:

Baltan Laboratories

is een belangrijk initiator van kunst- en technologieprojecten en onderzoek. Het lab onderhoudt een breed Europees netwerk en werkt samen met partners in de academische onderwijswereld en in de industrie en cultuur. Het lab werkt volgens een concreet artistiek onderzoeks- en productiemodel door middel van artist-in-residence programma's en educatieve samenwerkingsverbanden.
Directeur Olga Mink licht haar plannen toe.

SETUP
organiseert in Utrecht laagdrempelige events waarin de digitale cultuur wordt onderzocht.
Jelle van der Ster vertelt over hun werkwijze.

Lustlab
opgericht door designstudio LUST. Volgens LUSTlab ligt de toekomst van digitale media in het ontwerp van het gebruik.
Dimitri Nieuwenhuizen toont een aantal voorbeeldprojecten.

STRP-festival
Het Music, Arts & Technology festival is overgegaan op een biënnale structuur.
Angelique Spaninks licht de nieuwe structuur toe.

Datum
Woensdag 3 oktober

Locatie
WORM, Rotterdam

Tijd
15.00 tot 17.30 uur

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar: sfa@architectuurfonds.nl onder vermelding van bijeenkomst Medialabs.