<
actueel / nieuws
  • Philip Lüschen, Waiting Room Survival Kit

  • Pinar & Viola, Healing Prints, Silent Dress. Foto Wendelin Spiess

  • Testen Schommelbank Samira Boon. Foto Sofie Greevenbroek

Intensive Care op Dutch Design Week

11 oktober 2016

Intensive Care op de Dutch Design Week 2016 toonde alternatieve denkrichtingen van ontwerpers en makers op actuele vraagstukken in de zorg: van verbeelde toekomstvisies tot concrete ontwerptoepassingen. De tentoonstelling liet een rijke verscheidenheid zien aan projecten die de afgelopen jaren door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn ondersteund. De expositie was te zien van 22 t/m 30 oktober op de 8e verdieping van het Veemgebouw.

De gezondheidszorg is in transitie. De combinatie van decentralisatie, privatisering en bezuinigingen heeft ingrijpende gevolgen voor de zorg en de omgeving waarin zorg wordt verleend. Tegelijkertijd komt er steeds meer aandacht voor de beleving van zorg en het perspectief van de patiënt. Binnen deze context kunnen ontwerpers nieuwe visies, werkwijzen of toepassingen introduceren, juist omdat zij vrij van de gangbare kaders kunnen denken. De tentoonstelling Intensive Care toonde aan de hand van producten, video's, multimediaproducties en installaties wat de aanjagende rol van de ontwerper kan zijn binnen de zorg.

De tentoonstelling
Curator Bruno Vermeersch ontwierp de tentoonstelling als een paviljoen met ruimtes die refereerden aan een wachtkamer, een spreekkamer of behandelruimtes. In dit fictieve zorggebouw bracht Vermeersch zowel toegepast als autonoom werk samen. Te zien waren onder meer de Waiting Room Survival Kit van Philip Lüschen en de schommelbank van Samira Boon voor mensen met dementie. De multimediale productie Modular Body van Floris Kaayk verhaalde over het creëren van menselijke organen via biotechnologie en de Healing Prints van Pinar & Viola boden een toekomstvisie op dokterskleding met een helend effect. Ook werd speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk gemaakt, zoals het audiovisuele werk van Tom Loois dat de bezoeker verwelkomde in het zorgpaviljoen, of een kort verhaal geschreven door Daniël Rovers als literaire, fictieve beschouwing op de zorg.

Met: Lernert & Sander, Bora Hong, Mathijs Munnik, Enrichers, Mxt landschapsarchitecten en Helma van Rijn, Philip Luschen, Tom Loois, Stichting Serious Film/Floris Kaayk, Bart Eysink Smeets, Samira Boon, OJO / Office Jarrik Ouburg, Pinar & Viola, The One Minutes, michiel Zegers, Daniel Rovers en de genomineerden van de Hedy d'Ancona-prijs 2016.

Bijeenkomsten
Tijdens de tentoonstelling nodigde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in twee bijeenkomsten
zorgprofessionals uit om samen met ontwerpers in gesprek te gaan over de transitie van de zorg. Inzet was om de agenderende rol van ontwerpers hierin scherp te stellen, te bevragen en te vieren.

Maandag 24 oktober: Who Cares
Een bijeenkomst met inspirerende voorbeelden van de inzet van ontwerpers en goed opdrachtgeverschap binnen een zorgsysteem in transitie.

Dinsdag 25 oktober: Intensive Care event
Dynamisch middagprogramma met presentaties, voordrachten en videofragmenten over de aanjagende rol van de ontwerper in de zorg.

Programma Zorgomgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt tal van zorggerelateerde ontwerpprojecten door middel van subsidies. Bovendien initieert het fonds binnen het programma Zorgomgeving de Hedy d'Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur en diverse onderzoekstrajecten zoals Ontwerp & Dementie. In deze trajecten werken ontwerpers samen met zorgbehoevenden, zorgprofessionals, instellingen, kennisplatforms en andere stakeholders aan actuele ontwerpopgaven. Het programma Zorgomgeving wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, binnen de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het fonds deelt de kennis uit het programma op stimuleringsfonds.nl/zorg.

Stimuleringsfonds @ DDW16: expo & events
Tijdens de Dutch Design Week 2016 toonde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het werk van 34 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. Bovendien nam het fonds bezoekers mee in de zoektocht naar de rol van ontwerpers in het verbeteren van de zorg- en onderwijsomgeving, met de tentoonstellingen Intensive Care en Making School. De drie tentoonstellingen en diverse events waren van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw. Lees hier meer.