<
actueel / nieuws
  • Foto: Can Akat

Interview Tradition as a making tool | Modular Mobile Parks

07 november 2019

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de openbare ruimte beter functioneert? Met dit vraagstuk gingen de Turkse ontwerper Tuğçe Akbulut (CrossChange) en de Nederlandse architect Jurgen ten Hoeve (Space Crafters) aan de slag. Onder de noemer 'Tradition as a Making Tool' laat het team alternatieven voor multifunctionele en gedeelde, schaarse openbare ruimtes zien, die normaal gesproken vaak worden gevuld met nieuwe gebouwen.

samenwerking
Via gezamenlijke connecties werd Jurgen ten Hoeve uitgenodigd door Tuğçe Akbulut om mee te doen aan een serie workshops en zijn ze met elkaar in contact gekomen. Jurgen: 'Het Consulaat-Generaal in Istanbul organiseerde in samenwerking met onder andere Tuğçe een serie workshops in het kader van het onderzoeks- en kennisuitwisselingsprogramma 'Liveable Cities - Co-Designing our Public Space'. Het doel van deze workshops was om in samenwerking met Turkse en Nederlandse ontwerpers uit verschillende disciplines een actueel stedelijk vraagstuk te onderzoeken en hier door middel van een ontwerp antwoord op te geven.'

Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte en Marokko
In september vorig jaar publiceerde het Stimuleringsfonds de Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2. Het voorstel 'Tradition as a Making Tool' van Tuğçe en Jurgen werd voor de eerste én tweede fase geselecteerd. Na vooronderzoek in de eerste fase, werd tijdens de tweede fase 'Modular Mobile Parks' ontwikkeld. Via dit concept om openbare ruimtes in steden in te richten als mobiele moestuin kunnen thema's rondom voedselproductie en duurzaamheid worden geagendeerd. Modular Mobile Parks dient daarmee een educatief doel dat gebruikers, bewoners en gemeente samenbrengt. Er kunnen gezamenlijke diners worden georganiseerd, gebruikmakend van de kruiden uit de moestuin, en het begin en einde van het oogstseizoen wordt gevierd met een festival. Jurgen: 'We hebben eigenlijk een tool ontwikkeld om de dialoog over de publieke ruimte te bevorderen en te laten zien dat openbare ruimtes ook heel mooi kunnen worden ingezet om tradities door te geven. Het ontwerp is mobiel en multifunctioneel.'

  • Leerlingen bezoeken de Modular Mobile Parks. Foto: Can Akat


  • Jurgen: 'Eén van de dingen waar Tuğçe met CrossChange mee bezig is, is om een Nederlands-Turks netwerk te initiëren van ontwerpers en creatieve ondernemers. Tuğçe volgde het Stimuleringsfonds en zijn initiatieven al voor langere tijd. De open oproep sloot perfect aan bij wat zij probeert te bereiken, namelijk samenwerking tussen ontwerpers en de creatieve industrie in Nederland en Turkije. Aangezien wij een prettige samenwerking hadden gedurende de workshop en wij beiden affiniteit hebben met de gestelde vraag vanuit de open oproep, vroeg Tuğçe mij om samen aan dit vraagstuk te werken.'

    kansen
    Jurgen: 'We hadden een bepaald ideologisch beeld voor ogen om de stad groener en inclusiever te maken. We hadden echter nooit durven dromen dat het project ook daadwerkelijk een dusdanige spin-off tot gevolg zou hebben als nu het geval blijkt te zijn. We zijn ten eerste bijzonder trots dat we geselecteerd zijn voor de tweede fase van de open oproep en we het project een vervolg kunnen geven. Ook zijn er door het project meerdere deuren opengegaan, hetzij vanuit de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan bij het ontwerpen en realiseren van het project, maar ook door de interesse van andere partijen. Zo hebben we samengewerkt met STIPO en is Tuğçe via hun gevraagd om deel te nemen aan de European Placemaking Leaders Community. We zijn uitgenodigd om ons project te presenteren op het Valencia Placemaking Summit. Ook zijn er vanuit de presentaties die Tuğçe op diverse bijeenkomsten gaf reacties gekomen vanuit steden uit verschillende Europese landen die geïnteresseerd zijn om het project in hun stad te implementeren.

  • De financiering maakte het mogelijk om het project en onze ideeën uit te voeren. Hierdoor konden we het onderzoek uitvoeren in zowel Nederland als Turkije en in contact komen met inspirerende mensen die ons project naar een hoger plan hebben getild. Belangrijker nog is dat door de financiële steun de weg vrij wordt gemaakt om relatief zonder financiële druk ideeën te ontwikkelen en te testen. De steun van het Stimuleringsfonds en de vrijheid die dit gaf is in onze ogen onontbeerlijk om dit soort onderzoeken mogelijk te maken.'