<
actueel / nieuws

Inventarisatie Alternatieve Stedenbouw

02 februari 2012

De architectuurcentra voeren een inventarisatie uit naar bottom-up initiatieven in de stedenbouw. Tot mei 2012 sporen zij vernieuwende praktijken op. Gebouw F (Breda) en ARCAM (Amsterdam) nodigen u uit om initiatieven aan te melden. Het gaat om inspirerende initiatieven die interveniëren in de openbare ruimte, (her)gebruik van gebouwen, tijdelijke invulling van leegstaande kavels, et cetera. Bent u betrokken bij een bottom-up initiatief in de regio Breda of Amsterdam, meld uw project dan nu aan.

Inventarisatie
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft de lokale architectuurcentra in november 2011 opgeroepen een inventarisatie te doen naar nieuwe vormen van stedenbouw in hun regio.
Het uitvoeren van dit bottom-up projecten vraagt kennis, inzet en doorzettingsvermogen. Initiatiefnemers hebben vaak geen ervaring met de processen die moeten worden doorlopen. Bovendien kan de samenwerking met diverse partijen complex zijn.

Door de resultaten van succesvolle projecten te inventariseren, wil het SfA zo veel mogelijk kennis over verschillende initiatieven delen en een versnelling in innovatieve stedenbouwkundige processen bewerkstelligen.