<
actueel / nieuws

Investeren in Dutch Design Fashion Architecture

27 april 2009

Het internationale programma Dutch Design Fashion and Architecture (DutchDFA) is in januari 2009 van start gegaan en begint contouren te krijgen.

Het programmabureau onder leiding van Christine de Baan is bezig met de uitvoering van de activiteiten in 2009. Er wordt een reistentoonstelling ontwikkeld voor de Architectuur Biënnale in Shenzhen, die later ook in andere Chinese steden te zien zal zijn. DutchDFA neemt deel aan de Icograda World Congress in Beijing en de Shanghai Creative Industry Week. Belangrijke evenementen zijn tevens de Expo 2010 in Shanghai en RUHR 2010 (Culturele hoofdstad van Europa).

Het programma wordt uitgevoerd door de culturele instellingen die inhoudelijk zijn betrokken met design, mode en architectuur. Deze instellingen, zoals de stichting Premsela, het Nederlands Architectuur Instituut (NAi), BNO, Modint, BNI en BNA ontwikkelen gezamenlijk interdisciplinaire programma's gericht op China, Duitsland en India. Het idee is het 'Nederlandse ontwerp' in brede zin onder de aandacht te brengen van het buitenland en de positie van de ontwerpers in het buitenland te versterken in cultureel en economisch opzicht. Door gezamenlijk op te trekken kunnen netwerken worden gedeeld en versterkt, ideeën uitgewisseld en wordt de totale impact van het Nederlandse ontwerp in het buitenland vergroot.

De uitvoering van het programma geschiedt onder financiële verantwoordelijkheid van het SfA. Het programmabureau is gehuisvest in het kantoor van SfA, maar de inhoudelijke taken en financiën zijn strikt gescheiden. DutchDFA is geen subsidieloket; de inhoudelijke uitwerking ligt in hoofdzaak in handen van de instellingen die zich hebben gecommitteerd aan het programma.
Het programmabureau DutchDFA is maandag tot en met donderdag te bereiken op 010 413 62 52 en via
www.dutchdfa.nl