<
actueel / nieuws

Invloed ziekenhuisarchitectuur op kankerpatiënten

27 mei 2010

Medici en architecten maken veel te weinig gebruik van elkaars expertise. Dat was een van de belangrijkste conclusies van de expertmeeting die het SfA eind april organiseerde bij de presentatie van het onderzoek van bureau Kopvol.

Architect Gemma Koppen en psycho-bioloog Tanja Vollmer onderzochten de invloed van ziekenhuisarchitectuur op kankerpatiënten. Ze introduceerden hun onderzoek met behulp van een film, waarin een patiënt gevolgd wordt tijdens haar behandeling.

Het onderzoek van Kopvol riep veel erkenning en herkenning op. Gewaardeerd werd vooral de systematische benadering, waarin een directe relatie gelegd is tussen omgeving, zintuiglijke prikkels en het verhogen van stress. Verschillende deelnemers wezen er op dat het onderzoek van veel bredere betekenis is en daarom ook toepasbaar bij de ontwikkeling van andere gebouwtypen.

In Nederland zijn opdrachtgevers in de medische en therapeutische sector nu aan het pionieren om kennis over de invloed van architectuur op het welzijn van patiënten te verwerken in bouw- en inrichtingsplannen voor gespecialiseerde oncologische klinieken en therapeutische centra.

Dat is nog niet zo eenvoudig. Collega-artsen betwisten bijvoorbeeld de noodzaak van een aparte ruimte voor kankerpatiënten. Daarnaast ontbreekt het bij veel architecten aan kennis en ervaring op dit gebied en aan affiniteit met het onderwerp. Bovendien manifesteren gemeenten zich als hindermacht, zoals bleek uit de afzonderlijke presentaties van professor dr. Maarten van Meyenfeldt, dr. Bram Kuiper en architect ir. Luuk de Boer. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding van oncologische centra. In alle gevallen lopen de projecten vertraging op. In Rotterdam doordat de locatie zeer ongunstig ligt, in Utrecht omdat er in de hele gemeente geen ruimte voor is en in Maastricht is de gemeente tegen de bouw van een oncologiecentrum op het dak van het bestaande UMC .

De onderzoeksresultaten van Kopvol zijn samengevat in een Lay-out, die te bestellen is bij het SfA, via sfa@architectuurfonds.nl