<
actueel / nieuws

Istanbul Design Biënnale

18 oktober 2012

Van 13 oktober tot 12 december 2012 wordt voor de eerste keer Design Biënnale van Istanbul gehouden. De twee curatoren van de biënnale, Emre Arolat en Joseph Grima presenteren twee verschillende benaderingen binnen het thema 'imperfectie'. De studie 900km Nile City – van Baukuh, Atelier Kempe Thill, Bas Princen en Aymen Hashem – is geselecteerd voor de tentoonstelling Adhocracy.

Het conceptuele kader van curator Joseph Grima valt onder het door hem gepresenteerde begrip adhocratie, het tegenovergestelde van bureaucratie. In zijn concept wordt het ontwerp bepaald door netwerken en productieprocessen. De biënnale biedt met de tentoonstelling Adhocracy een podium waarin deze actuele, revolutionaire ontwikkelingen te zien zijn. De grootste verandering ligt in de benadering waarin de eindgebruiker en het productieproces onderdeel zijn van het ontwerpproces. De tentoonstelling kent een dynamische, complexe en innovatieve structuur waarin de traditionele relatie tussen ontwerper, gebruiker en fabrikant wordt uitgedaagd.

900km Nile City

De studie 900km Nile City maakt onderdeel uit van de tentoonstelling Adhocracy. De Nijl is de levensader in het droge Egypte, 900 km lang en een belangrijk landbouwgebied. Rurale dorpen zijn hier organisch aan elkaar gegroeid tot een stedelijke dichtheid. Het gebied staat als landbouw- en leefgebied onder druk. Onderzoeksteam Baukuh, Atelier Kempe Thill, Bas Princen en Aymen Hashem deden onderzoek naar dit stedelijk systeem en presenteren, onder andere door middel van prachtige fotografische beelden van Bas Princen, strategieën voor transformatie.

Musibet

Het tentoonstelling Musibet: The Aestheticization of Context and Anti-Context in Design along the Axis of the Grand Transformation van curator Emre Arolat onderzoekt de stedenbouwkundige en architectonische ontwerpen van het huidige Istanbul. Onder de noemers, verwerking en anti-context, worden stedelijke transformatie en volkshuisvestingsprojecten getoond, en sociale spanningen blootgelegd door ze te vergelijken met andere voorbeelden in de wereld. De IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) is gevraagd hun werkwijze te presenteren in drie voorbeeldprojecten: Test Site Rotterdam, Test Site Sao Paulo en Atelier Istanbul. Deze worden getoond in de vorm van een nieuwe subtentoonstelling en als een handboek voor de toekomst van Istanbul.

900km Nile City, Test Site Rotterdam en Atelier Istanbul zijn tot stand gekomen met ondersteuning vanuit de Deelregeling Stedenbouw.

>> Project 900km Nile City
>> Project Test Site Rotterdam
>> Project Atelier Istanbul

>> Istanbul Design Biënnale