<
actueel / nieuws

Jaarverslag 2013

18 maart 2014

Het jaarverslag 2013 van het Stimuleringsfonds is gereed. Dit jaar zijn er twee uitgaven van het jaarverslag: het publieksverslag in print en het uitgebreide digitale jaarverslag.

Sinds 1 januari 2013 is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie actief als breed cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en e-cultuur. Het jaarverslag 2013 belicht uiteenlopende projecten die met subsidie van het fonds zijn gerealiseerd en geeft een overzicht van de activiteiten die het fonds heeft georganiseerd.

Dit jaar zijn er twee uitgaven van het jaarverslag: het publieksverslag in print, waarin de culturele projecten in beeld zijn samengebracht, en het uitgebreide digitale jaarverslag met een compleet overzicht van ondersteunde activiteiten en cijfers inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag.

Digitaal
Het uitgebreide digitale jaarverslag biedt onder andere een overzicht van de activiteiten van het fonds, belicht ondersteunde projecten van diverse deelregelingen, vermeldt alle gehonoreerde, afgeronde en afgewezen projecten en biedt een inkijkje in de organisatie.
Download hier het digitale jaarverslag.

In print
In het publieksverslag in print, inside out getiteld, staan de projecten die het fonds in 2013 heeft ondersteund voorop. In deze publicatie wordt een diversiteit aan vernieuwende culturele projecten in beeld samengebracht. Projecten die opvallen door hun inhoudelijke en artistieke kwaliteit, maar ook door hun maatschappelijk en economisch draagvlak, publieksbereik, pluriformiteit en professionaliteit.
Inside out is gratis te bestellen via: stimuleringsfonds.nl/nl/fondsinitiatieven/publicaties

Beide uitgaven zijn Nederlandstalig.