<
actueel / nieuws

Jaarverslag 2014 online

16 maart 2015

Het jaarverslag 2014 van het Stimuleringsfonds is gereed. Het Stimuleringsfonds benut de publicatie van de resultaten over 2014 om de balans op te maken over datgene wat in de eerste helft van de beleidsperiode 2013-2016 is bereikt. Tegelijkertijd is het een geschikt moment om vooruit te kijken.

We hebben nu twee jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw type cultuurfonds, dat cultuur positioneert ten opzichte van maatschappij en economie. Kerntaak is en blijft het creëren van vrije ruimte voor ontwerpers, makers en kunstenaars, maar ook voor culturele instellingen. Dit jaarverslag 2014 geeft daar talloze voorbeelden van: van experimenteel onderzoek naar het gebruik van zonnecellen in kleding tot een neurofeedback-installatie die aanzet tot sociale interactie; van verkenningen van de mondiale verstedelijkingsproblematiek tot internationale festivals op het snijvlak van kunst en technologie.

Agenda 2020
Daarnaast presenteren we een agenda: de thema's waarover het Stimuleringsfonds graag de komende tijd het gesprek wil aangaan. Hoe moet het verder met dit mooie werkterrein? We hebben een aantal auteurs gevraagd alvast met ons mee te denken. In vier essays bepleiten zij, elk op geheel eigen wijze, de kracht van ontwerpen voor de toekomst.

Programma´s
Ten opzichte van 2013 is het aantal aanvragen met 61% gestegen. Bovendien is in 2014 hard gewerkt aan de invulling van het Programmahuis, dat ongeveer een derde van het totale budget omvat. Deze programma's – zoals internationalisering, talentontwikkeling en AARO – omvatten zowel subsidies als opdrachten. Door deze menging van stimuleren en initiëren fungeren de programma's als broedplaatsen voor het uitvinden van allerlei nieuwe vormen van samenwerking om actuele maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Ook hiervan zijn diverse voorbeelden opgenomen.

Inhoud
Het uitgebreide digitale jaarverslag biedt bovendien een overzicht van de activiteiten van het fonds, vermeldt alle gehonoreerde projecten en biedt een inkijkje in de organisatie en communicatie. Overigens is in de rubriek toekenningen op de website gedurende het hele jaar te volgen welke projecten zijn gehonoreerd. Het digitale jaarverslag is te lezen en in pdf te downloaden via stimuleringsfonds.nl/jaarverslag2014.

Publieksverslag in print
Het publieksverslag in print is in april gereed en is vanaf 15 april per post te bestellen.