<
actueel / nieuws

Jaarverslag 2020: kracht van ontwerp in beeld

25 maart 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen in de sector tot gevolg. We blikken terug op een bewogen jaar waarin het fonds in totaal € 23 miljoen subsidie toekende aan makers, ontwerpers en culturele instellingen. Met onder andere vijf videoportretten brengen we de kracht van ontwerp in beeld.

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld: 'De covid-19 dreun zal nog jarenlang nagalmen. Des te bijzonderder is het dat vele aanvragers kans zagen om hun koers aan te passen ondanks de tegenslagen. Sinds maart vorig jaar behandelden en beoordeelden de collega's en adviseurs samen en bijna volledig digitaal, de meer dan 2000 aanvragen met zeer veel zorgvuldigheid. We voelen een grote verantwoordelijkheid om in deze crisis meer te kunnen betekenen voor alle aanvragers uit de ontwerpsector. Daar blijven we ons ook in 2021 voor inzetten.'

ontwerp in beeld
In vijf videoportretten tonen we de ontwerppraktijk van platform The Hmm, modeontwerper Karim Adduchi, Merel Pit, ontwerpbureau Site Practice en ontwerpers Iris de Kievith en Annemarie Piscaer. Zij laten onder andere zien hoe ontwerp sociaal verbindend kan zijn, werken samen met de industrie om noodzakelijke systeemveranderingen in de bouw teweeg te brengen of werpen een kritische en inclusieve blik op de internetcultuur.

BEKIJK HIER HET DIGITALE JAARVERSLAG 2020

ondersteuning
Naast de videoportretten bevat het jaarverslag geanimeerde infographics die inzicht geven in de verdeling en behaalde resultaten van het voor 2020 beschikbare budget dat werd aangevuld met € 5,4 miljoen uit de covid-19 steunpakketten. Met 2015 behandelde en 849 toegekende aanvragen, kwam het honoreringspercentage afgelopen jaar op 42%. Daarvan hebben 123 projecten een toekenning ontvangen vanuit de extra covid-19-middelen die door het ministerie van OCW ter beschikking werden gesteld. In totaal kende het fonds in 2020 € 23 miljoen subsidie toe aan makers, ontwerpers en culturele instellingen.