<
actueel / nieuws

Je eigen gang gaan | Kristina Andersen ism Skafte Aymo Boot

31 maart 2015

Technologie is voortdurend in ontwikkeling, en verandert daarmee onze interactie met elkaar en met de ruimtes waarin we verblijven. Het doel van het project is om een gedetailleerde en praktische strategie te schetsen voor de transformatie van onderwijsgebouwen volgens de behoeften van zowel studenten en docenten als technologische platforms en tools, die voortdurend ontstaan. Door middel van een co-ontwerpproces worden kleine 'units of change' ontworpen, die meegroeien met ontwikkelingen en in bestaande schoolgebouwen geplaatst kunnen worden. Het participatieve ontwerpproces is een hulpmiddel om de rol van creativiteit in het onderwijs gedurende de eerste fase van het project te bespreken, en het is een punt-voor-punt toetsing van de voorgestelde ideeën in de tweede fase. Samenwerkende partners in het project zijn twee scholen met visies die de traditionele onderwijsconfiguratie in twijfel trekken: het Vathorst College in Amersfoort (vmbo) en het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam (mbo). Beide scholen nemen aan het project deel met een werkveld voor de twee fasen van het open co-design proces dat in 2015 in een aantal workshops op locatie zal plaatsvinden.
maakdenkdoe.nl