<
actueel / nieuws

Kick-off bijeenkomst ontwikkeltraject Anders werken aan dorp, stad en land

27 februari 2019

Op donderdag 7 februari vond de kick-off bijeenkomst plaats van het ontwikkeltraject 'Anders werken aan stad, dorp en land'. Binnen dit traject bouwen achttien gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én met ontwerpers aan de slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente.

Het ontwikkeltraject 'Anders werken aan dorp, stad en land' is een samenwerking tussen het programma 'Democratie in Actie' en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Doel van het traject is het stimuleren van een integrale aanpak van ruimtelijk-maatschappelijke opgaven en nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeenten, ontwerpers en culturele instellingen tot stand te brengen. De resultaten en ervaringen worden in juni gedeeld tijdens een afrondende bijeenkomst.

Het ontwikkeltraject kent drie leerlijnen: leefbaarheid, duurzaamheid en stedelijke transformatie.

De begeleiding van de leerlijn 'duurzaamheid' ligt in handen van Nicole Rijkens-Klomp (Pantopicon). Zij zal de volgende gemeenten ondersteunen:

Meerssen
Schiedam
Heusden
Rotterdam
 • Nicole Rijkens-Klomp in gesprek met een aantal deelnemers van de leerlijn 'duurzaamheid'. Hier bespreken ze de LAB Kit, een analytisch én praktijkgericht tool voor het opzetten, aanscherpen of evalueren van een stadslab.


 • Edwin van Uum (UUM - Unlimited Urban Management) zal de volgende gemeenten begeleiden in de leerlijn 'stedelijke transformatie':
  Leiderdorp
  Weert
  Heerlen
  Amersfoort
  Amsterdam
  Leeuwarden
  Almere
 • Edwin van Uum, begeleider van de leerlijn 'stedelijke transformatie' gaat actief in gesprek met de deelnemers door middel van stellingen.


 • Floor Ziegler (Stadmakerscentrum) begeleidt de volgende gemeenten vanuit de leerlijn 'leefbaarheid':
  Bergen op Zoom
  Borger Odoorn
  Breda
  Hoeksche Waard
  Maastricht
  Horst aan de Maas
  SudWest Fryslan (Hindeloopen)
 • Floor Ziegler in gesprek met de ontwerpers die samen met de gemeenten aan de slag gaan binnen de leerlijn 'leefbaarheid'.


 • Stimuleringsprogramma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap
  Met dit ontwikkeltraject geeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uitvoering aan het programma 'Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap'. Binnen dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds lokale en regionale initiatieven om te experimenteren met vernieuwende vormen van opdrachtgeverschap in de fysieke leefomgeving.
  Het programma maakt onderdeel uit van de 'Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020' dat door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs Cultuur en Wetenschap.