<
actueel / nieuws

Knoopplaatsen

02 februari 2012

Snelwegen worden vooral gebruikt om zo snel mogelijk van a naar b te gaan. Als er al wordt gestopt is dat uit bittere noodzaak: tanken, een snelle maaltijd, bezoek aan het toilet of een file. Maar op weinig plekken wordt bewust gestopt om te genieten van het landschap. MIXST urbanisme en 1:1 stadslandschappen onderzoeken de snelweg als economische motor voor een recreatief landschap.

Open Oproep
MIXST urbanisme en 1:1 stadslandschappen werden in 2009 geselecteerd voor de Open Oproep 'Landschap van de stad'. In het onderzoek 'Knoopplaatsen – De snelweg als economische motor voor het helen van het recreatieve landschap' zochten de ontwerpers naar een sterkere relatie tussen de stad, het landschap en de infrastructuur. Hierbij zetten ze de kennis van verschillende experts in.

Cases
Na een verkenning van potentiële onderzoekslocaties zijn de ontwerpers samen met socioloog Herman Vuijsje, Tom Bade (directeur Triple E) en Birgit Elands (Bos- en Natuurbeleid WUR) gaan wandelen langs drie geselecteerde cases op de route Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad. In drie essays zijn hun bevindingen vastgelegd. Er is sprake van de uitgestorven bermtoerist, voorzieningen die de snelweggebruikers dienen en het gebrek aan prikkels door de vele geluidswallen en tunnels waardoor de automobilist reist.

Ontwerpvoorstellen
MIXST urbanisme en 1:1 stadslandschappen hebben deze bevindingen vertaald in randvoorwaarden voor het verbinden van het landschap met de snelweg. Gekeken is naar de al aanwezige recreatieve functies rondom de snelwegen in het onderzoeksgebied. Uiteindelijk heeft dit geleid tot ontwerpvoorstellen voor vier zogenaamde knoopplaatsen. Deze zijn illustratief voor de visie die in het ontwerpend onderzoek is ontwikkeld.

Presentatie
De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in het LEF future center van Rijkswaterstaat. Tijdens deze bijeenkomst is de publicatie overhandigd aan Yttje Feddes (Rijksadviseur voor het landschap). Een samenvatting van de publicatie is hier te downloaden. Meer informatie bij MIXST urbanisme en 1:1 stadslandschappen

  • downloads