<
actueel / nieuws

Knopen van de Drechtsteden

15 februari 2011

Het ontwikkelen van knopen in de Drechtsteden biedt ruimte om de bestaande stad beter te gebruiken en de mobiliteit sterk te verbeteren. In de netwerkstad ontstaan nieuwe centra op plekken waar vervoerstromen bij elkaar komen. Specifiek voor de regio geldt dat er potentie is om de rivieren als verbindingsroutes te zien en het personenvervoer over water te intensiveren.

Ontwerpwedstrijd
Eenenvijftig teams hebben gereageerd op de ontwerpwedstrijd en zich gebogen over de vraag: Hoe ziet zo'n knoop er uit in 2050? De ontwerpvoorstellen voor een specifieke knoop zijn door een deskundige jury beoordeeld. Zes teams zijn geselecteerd om het concept verder uit te werken.

Tijland van Joep van der Veen Architectuur en Tom Bokkers, Mass (metropolitan architecture & spatial strategies) gaat over de knoop waar de N3 de rivier kruist (de brug naar Papendrecht).
Biesbosch Centraal Station van VenhoevenCS architecture + urbanism en DS Landschapsarchitecten, betreft de kruising tussen N3 en Provinciale Weg.
Landschapsknopen, niet bouwen maar groeien van Okra Landschapsarchitecten en Maxwan architects and urbanists laat zien, hoe opheffing van de scheiding van hoofdinfrastructuur en landschap een vriendelijkere en duurzamere overgang tussen stad en landschap oplevert.
Patchwork van Ruimtelab2 Architecten. Jacques Vink en Arjan de Nooijer gaat over een zorgvuldige inrichting van het gebied Baanhoek in Sliedrecht waar de A15, de spoorlijn Dordrecht – Gorinchem en de rivier bij elkaar komen.
Full Circle van Nezu Aymo Architects laat zien, dat het mogelijk is tal van voorzieningen te realiseren bij de Kop van het Land door een landschappelijke interventie die het huidige open polderlandschap vrijwel ongemoeid laat.
Dijk van een Kop van Dingeman Deijs Architect en Delva Landscape Architects gaat uit van de geplande dijkverzwaringen rond de Kop van het Land en hoe je van de nood een deugd kunt maken.

Slotsymposium
De resultaten van het ontwerpend onderzoek worden op 18 februari gepresenteerd tijdens een slotsymposium. Koen van Velsen, spoorbouwmeester en architect, opent de middag met een lezing over het belang van knopen voor een betere stedelijke ontwikkeling en voor beter openbaar vervoer.

Stichting De Stad ontving subsidie vanuit de Open Oproep Infrastructurele infarcten, die het SfA in 2009 uitschreef.

Symposium 18 februari 15.00u -18.00u
Tentoonstelling 18/2 tot en met 26/3
CBK Dordrecht