<
actueel / nieuws

Koreisha

20 juni 2013

Koreisha is een architectuur onderzoek dat woonzorg typologieën voor ouderen bestudeert in Japan, om inspiratie te vinden voor Nederlandse vraagstukken op dit gebied. Resultaten van de eerste fase van het onderzoek zijn nu te zien op de project website www.koreisha.nl en in een online magazine.

Het onderzoek is geïnitieerd door Caro van Dijk Architectuur. De toenemende vergrijzing in Japan en de geringe rol van de overheid in de woonzorg vormen de aanleiding voor interessante initiatieven vanuit de markt en de samenleving. Het bureau heeft interviews afgenomen met Japanse en Nederlandse architecten en onderzoekers over hun visie op woonzorg en de rol van de architect in de ontwikkeling hiervan. De eerste fase van het onderzoek is nu afgerond, die een breed overzicht biedt van actuele typologieën en projecten, tegen de sociale, culturele en economische achtergrond in Japan. De verzameling artikelen, interviews en typologieën die dit heeft opgeleverd is te zien op de project website www.koreisha.nl en in het online magazine op issuu.

Dit project werd ondersteund vanuit de Deelregeling Architectuur:
>> Koreisha