<
actueel / nieuws

Krot of Kans

27 oktober 2011

Diverse provincies in Nederland krijgen met krimp te maken. Concrete oplossingen zijn er niet. CBK Zeeland zoekt in zijn Jaarprogramma passende oplossingen voor krimp in de regio. Met het project Krot of kans wordt onderzocht of functieverandering van particuliere, leegstaande, woningen mogelijk is.

Verouderde woningen
Het Zeeuwse eiland kent veel oudere particuliere woningen die niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Na het vertrek van de bewoners is het lastig om deze door te verkopen. Met Krot of Kans onderzoekt CBK Zeeland of het mogelijk is om de woningen met kleine ingrepen weer geschikt te maken voor een ander gebruik.

Functieverandering
Sinds juli 2011 verblijven verschillende Nederlandse en Vlaamse architecten, vormgevers en deskundigen uit verschillende disciplines om beurten een periode in het huis. De eerste vijf maanden betreft dit een woning in Oostburg. Diverse activiteiten worden georganiseerd om het gesprek met dorpsbewoners en belanghebbenden te stimuleren. De tijdelijke bewoner wordt zo gevoed met informatie. Uiteindelijk is het doel frisse ideeën en mogelijke verbeterfactoren voor zowel de woning en omgeving aan te dragen.

Vervolg
Krot of Kans duurt nog tot juli 2012. De tijdelijke bewoners houden een verslag bij op de website van het project. Er worden ook openbare bijeenkomsten georganiseerd. Na een periode van vijf maanden in Oostburg zal het project verder gaan in twee andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.
Tijdelijke bewoners kunnen zich hiervoor nog aanmelden via info@cbkzeeland.nl

Het CBK Zeeland krijgt voor zijn jaarprogramma ondersteuning vanuit de Deelregeling Jaarprogramma's.