<
actueel / nieuws

Laatste jaar Deelregeling Stedenbouw

13 december 2011

In 2012 gaat het laatste jaar van de Deelregeling Stedenbouw in. Deze tijdelijke regeling is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het stadslandschap op alle, objectoverschrijdende, schaalniveaus door de inzet van hoogwaardige ontwerpen.

Voor 2012 is nog € 1.600.000 beschikbaar. Tot nu toe zijn er in de deelregeling Stedenbouw 195 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 97 positief beoordeeld. De gehonoreerde projecten en programma's bestrijken een groot aantal actuele thema's en onderwerpen. Kijk voor meer informatie in de projectendatabase.