<
actueel / nieuws

Laatste rondes TAX-videoclipfonds en Gamefonds

20 september 2016

Op 18 oktober 2016 zijn de laatste sluitingsdata van het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds. Beide regelingen worden in samenwerking met het Mediafonds uitgevoerd, dat per 2017 wordt opgeheven.

TAX-videoclipfonds
Het TAX-videoclipfonds richt zich op bijzondere samenwerkingen tussen beeldmakers en artiesten, specifiek de realisatie van videoclips. De regeling heeft in de afgelopen jaren gediend als kweekvijver voor film- en animatietalent. De regeling is laagdrempelig voor aanvragers en heeft bijgedragen aan (internationale) successen van zowel beeldmakers als artiesten. Het TAX-videoclipfonds komt in 2017 te vervallen.

Gamefonds
Het Gamefonds heeft een belangrijke rol gespeeld in de erkenning van de game als artistiek medium. Het Gamefonds wordt in 2017 in aangepaste opzet onderdeel van de regeling Digitale Cultuur. Lees hier meer over de subsidiemogelijkheden voor games vanaf 2017.

Budgetten laatste rondes
Voor de laatste rondes van beide regelingen zijn de volgende budgetten beschikbaar:

TAX-videoclipfonds: € 78.000,-
Gamefonds: € 185.000,-