<
actueel / nieuws

Laatste toekenningen TAX-videoclipfonds en Gamefonds

15 december 2016

In de laatste subsidierondes van het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds zijn vijf onderscheidende clips en negen games ondersteund. Met de ondersteuningen komt een einde aan twee eigenzinnige subsidieregelingen en een bijzondere samenwerking tussen het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds zijn in 2008 in het leven geroepen door het Mediafonds en Fonds BKVB. Het Stimuleringsfonds nam deze regelingen over van het Fonds BKVB in 2013 en zette de samenwerking met het Mediafonds voort. Nu het Mediafonds per 1 januari 2017 ophoudt te bestaan, valt ook het doek voor het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds. Beide regelingen worden ontbonden.

Internationaal succes
Het TAX-videoclipfonds heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van veel filmmakers en animatoren door vrije ruimte te bieden voor experimentele en vernieuwende producties. Daarnaast hebben de videoclips veel (internationale) exposure opgeleverd voor tientallen Nederlandse bands en muzikanten. De regeling heeft klassiekers voortgebracht zoals de clip van Studio Smack, Floris Kaayk en Torre Florim voor het nummer Witch Doctor van De Staat, en Do not Touch van Studio Moniker voor Light Light.

Het Gamefonds heeft een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van het genre binnen het culturele veld. Games als Ibb & obb van Sparpweed Games, Bounden van Gameoven en Metrico van Digital Dreams behoren tot de klassiekers binnen het indie-genre.

Nieuwe regeling: Digitale cultuur
Het Stimuleringsfonds heeft besloten het Gamefonds en de Deelregeling E-cultuur per 2017 samen te voegen. Hierdoor ontstaat een nieuwe basisregeling onder de naam Digitale Cultuur, waarin een breed scala aan makers binnen het digitale domein kan indienen.
Voor het TAX-videoclipfonds komt vooralsnog geen nieuwe regeling in de plaats.

Ondersteunde projecten
Beide laatste rondes in het afgelopen najaar werden zwaar overvraagd. Het budget voor het Gamefonds werd bijna drie keer overvraagd, bij het TAX-videoclipfonds zelfs ruim negen keer. Daarbij was de kwaliteit van de voorstellen opvallend hoog. De vraag vanuit het veld blijkt na acht jaar onverminderd groot.

Kijk hier voor een overzicht van de ondersteunde projecten:

Toekenningen TAX-videoclipfonds
Toekenningen Gamefonds