<
actueel / nieuws

Laboratorium de Verstedelijking

15 december 2010

In de zomer van 2010 organiseerde Stichting 75+NAP een experimenteel laboratorium. Vijf multidisciplinaire koppels van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en kunstenaars werkten aan de verstedelijking van een braakliggend stuk grond van 340m2. Op schaal 1:100 reageerden de koppels gedurende een week op de ingrepen van de koppels die hen voorgingen. Stichting 75+NAP zoekt in dit laboratorium naar een nieuwe aanpak voor de onophoudelijke verstedelijking in ons land.

Ingrepen
Het eerste team deed een eerste ingreep, zij verstedelijkte de randen van de kavel aan de Kralingse Boszoom in Rotterdam. Hierdoor bleef het landschap en het uitzicht daarop behouden. In de daaropvolgende weken kwamen thema's aan de orde als behoud en ontwikkeling, het verband tussen de verschillende ontwikkelingen in de proefopstelling en zelfvoorziening. In de zesde week van het laboratorium kwamen alle deelnemers samen. Ze discussieerden over de verschillende ingrepen en waar nodig werden verfijningen aangebracht.

Inzichten
Het experiment heeft niet geleid tot een afgerond geheel, maar leverde wel inzichten op in de mogelijkheden voor integratie van stad en land en toonde de positieve gevolgen van interdisciplinaire samenwerking. De deelnemers hebben bewezen dat een overkoepelend plan vanuit de overheid of andere bestuursorganen niet altijd nodig is. Een stapsgewijze ontwikkeling van het stedelijk landschap aangestuurd door samenwerkende partijen is een goed alternatief.

Het gehele proces is door de Wijde blik producties en Rott front vastgelegd en verwerkt in een dvd-film. Meer informatie over het project en de dvd is te vinden op de website van het Laboratorium de Verstedelijking.