<
actueel / nieuws

Landscaping the food

03 juni 2015

Inge Vleemingh, Agri Food Capital, Studio Marco Vermeulen

De onderzoekers van Landscaping the food stellen dat ontwerp een krachtig middel is om zichtbaar te maken hoe in ons voedselsysteem andere relaties kunnen worden gelegd. Het team merkt op dat ons voedselsysteem lijdt onder taboes, verkeerde aannames en vooroordelen bij consumenten, bestuurders en ontwerpers. Dit lijdt er toe dat boeren vaak niet het vertrouwen en de ondersteuning krijgen om hun plannen, die in de kern goed zijn, te verwezenlijken. In een ontwerpend onderzoek wordt onderzocht hoe met meer ruimte voor experiment en regie op pilotprojecten toch aan maatschappelijke en politieke gevoeligheden kan worden beantwoord. Als casus verdiept het team zich in Voedselregio Noord-Oost Brabant, op de ontwikkelkansen van Agro As de Peel. Het onderzoek maakt de transitie voor de ontwikkeling van drie verschillende voedsellandschappen inzichtelijk; grootschalige intensieve landbouw, grootschalige extensieve landbouw en kleinschalige extensieve biologische landbouw. De aanpak is gericht op het samenbrengen van duurzame agrarische bedrijven die tot deze drie typen landschappen behoren. Ontwerp is daarbij niet enkel een middel om te verbeelden, maar ook om te verbinden en te bemiddelen. Diverse partijen zijn betrokken waaronder Agrifood Capital, het Peelnetwerk, ondernemers, gemeenten, waterschappen en bewoners.