<
actueel / nieuws

Lezing: De toekomst van binnensteden en dorpscentra

11 augustus 2021

Lezing: De toekomst van binnensteden en dorpscentra
Vitale steden en dorpen #1
10 september 2021 (12.00 - 13.30 uur)

Meld u hier aan

Er wordt steeds minder fysiek gewinkeld, onze stads- en dorpsharten lopen leeg. Hoe maken we van onze binnensteden ook in de toekomst plekken die voor bewoners, bedrijven, bezoekers en beleggers betekenis hebben? Welk voorzieningenaanbod is denkbaar en hoe kunnen hiervoor ook financieringsconstructies worden gevonden?

In deze lezing komt de stem van de binnenstedelijke verdichting aan bod, maar wordt ook gekeken naar de gebieden tussen de stedelijke centra, waar juist kleinere kernen en goed bereikbare dorpen een grote bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de stedelijke regio.

Spreker 1: Barbara Heebels
Barbara Heebels is projectleider/onderzoeker Ruimte en Economie bij Platform31. Vanuit die rol werkte ze aan verschillende projecten over de doorontwikkeling van de Nederlandse binnensteden, waaronder 'Concept Binnenstad'. In haar lezing trekt zij conclusies uit de verschillende projecten en deelt zij bijzondere inzichten. 

Spreker 2: Anke Griffioen
Anke Griffioen is naast retailer (Caland/Schoen), bestuurskundige, filosoof en adviseur voor retail en gebiedsontwikkeling. Vanuit al deze verschillende invalshoeken houdt zij zich bezig met de vraagstukken die er liggen voor de winkelstraat en legt daarbij vanuit de praktijk een link naar bestuurders.

Over de lezingen
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Open Oproep Vitale steden en dorpen, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Vitale steden en dorpen, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling. Het programma omvat naast een reeks lezingen, een startbijeenkomst en er vinden een tweetal werkbijeenkomsten plaats waarin de deelnemers hun voortgang en lessen met elkaar delen en bespreken. Zo bouwen we met elkaar aan een lerend netwerk van decentrale overheden, semipublieke organisaties, experts, ontwerpers en andere professionals, en beogen we de impact van het traject als geheel en de kracht van ontwerp in het bijzonder te vergroten.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als u niet deelneemt aan de open oproep Vitale steden en dorpen. Bijwonen? Meld u hier aan.