<
actueel / nieuws

Lezing: Samen werken aan een duurzame stad

04 januari 2022

Lezing: Samen werken aan een duurzame stad
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
21 januari 2022 (12.00 – 13.30 uur)

Meld je hier aan

Dat onze steden en dorpen verdichten, compacter worden, is een aanhoudende trend. Maar hoe combineer je meer stenen en mensen met meer duurzaamheid, circulaire bouwstromen, biobased bouwen en uiteindelijk met meer leefkwaliteit? In dit lezingen-tweeluik laten we kopstukken van een lokale overheid met ambitie (de gemeente Amsterdam) en een marktpartij die nieuwe wegen probeert te bewandelen (Ballast Nedam) aan het woord. Welke vormen van sturing kan de gemeente inzetten, en wat zijn de handvatten die een ontwikkelaar heeft om zich in het veranderende speelveld van duurzame bouw te positioneren?

Spreker 1: Erik Pasveer
Erik Pasveer is stedenbouwkundige en heeft als hoofd ruimtelijke ordening en stedenbouw in zowel Delft als Den Haag gewerkt aan stedelijke ontwikkeling. Recentelijk overgestapt naar de gemeente Amsterdam, is hij Hoofd Strategie van de Directie Ruimte en Duurzaamheid en betrokken bij de Omgevingsvisie 2050. In zijn lezing licht Erik Pasveer toe wat de visie en ambities is van de gemeente Amsterdam met betrekking tot verduurzaming van het bebouwd gebied en hoe dit wordt uitgewerkt in beleid en uitvoerinsprogramma's om gebiedsontwikkelingen en partijen die daarin betrokken zijn aan te sturen.

Spreker 2: Onno Dwars
Onno Dwars studeerde civiele techniek en heeft een master in 'bouwprocessen'. Als CEO van Ballast Nedam Development, de ontwikkel-tak van Ballast Nedam, profileert hij het bedrijf op duurzaamheid. Onno heeft een hele reeks duurzame awards gewonnen, en maakt gebiedsontwikkeling duurzaam en gezond. Bijvoorbeeld door aardgasvrij en energieneutraal te bouwen, maar ook met aandacht voor biodiversiteit en deelmobiliteit. In zijn lezing laat Onno Dwars zien wat een marktpartij kan doen duurzame gebiedsontwikkelingen en bouwopgaven te realiseren en welke veranderingen dit voor hen als organisatie en andere betrokken partijen vereist.

Over de lezingen
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen de open oproepen, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als je niet deelneemt aan een van de open oproepen binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Bijwonen? Meld je hier aan.