<
actueel / nieuws

Maker Education Camp | The Learning Lab, De Balie, Waag Society

04 maart 2015

Om docenten te inspireren, om ervoor te zorgen dat ook zij de vaardigheden van de 21e eeuw hebben en om hen uit te dagen hun leerlingen beter voor te bereiden op de 21e eeuw, ontwikkelden Waag Society, De Balie en The Learning Lab het vierdaagse Maker Education Camp. Tijdens deze vierdaagse professionaliseringscursus voor maker-onderwijs staan creativiteit, het zelf doen, enthousiasme voor het maken en leergierigheid centraal. Dit kamp voor docenten in het makersonderwijs vindt in het najaar van 2015 plaats.

Jongeren groeien op in een wereld omgeven door technologie. Technologie is lifestyle en commodity geworden. Tegelijkertijd zien jongeren technologie als iets dat moeilijk is, ondoorgrondelijk en buiten henzelf ligt. Nederland heeft burgers nodig met vaardigheden van en voor de 21ste eeuw. Vaardigheden als mediawijsheid, ICT geletterdheid, creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en bewust burgerschap. Deze stellen jongeren in staat een actieve rol in de samenleving te spelen, waardoor zij hun leefomgeving en maatschappelijke kansen verbeteren.

Maken heeft een nieuwe betekenis gekregen. Door internet zijn nieuwe maakprincipes ontstaan, gebaseerd op openheid, sociale verbondenheid en transparantie. Beroepen ontstaan op het grensvlak van virtuele en fysieke realiteit: de ambachten van de nieuwe eeuw. Met digitale fabricage worden fysieke producten gemaakt: de volgende fase in de digitale revolutie. Mensen willen zelf betekenis aan producten geven (personalisatie). Wanneer mensen vorm geven aan hun omgeving, neemt bewustzijn van het handelingsperspectief toe en daarmee eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor omgeving en leven.

'Wat ik hoor vergeet ik, wat ik zie onthoud ik, wat ik doe begrijp ik.' Met deze uitspraak gaf Confucius 2.500 jaar geleden een belangrijk principe weer: we begrijpen de wereld beter als we er actief mee aan de slag gaan, niet als we er alleen over praten. In het maken ontmoeten we de wereld, krijgen we nieuwe ervaringen en leren we over wat werkt en wat niet. Maken leidt tot kennis, inzichten en mogelijkheden.

Maker-onderwijs voor docenten
Veel docenten maken schoorvoetend gebruik van technologie in hun klaslokaal. Ze zijn te weinig bekend met digitale fabricage, programmeren en physical computing om te zien welke mogelijkheden deze bieden om lessen te verrijken. Tijdens het Maker Education Camp maakt de docent kennis met de nieuwste maaktechnieken zoals digitale fabricage en 3D printen. Maar vooral kunnen ze op dit moment hun 'pet' van leraar afzetten, en die van de leerling opzetten: ga maken wat je altijd al hebt willen maken.

Maker-onderwijs is:

Technisch van aard. Kinderen leren ontwerpen, programmeren, bouwen, verbeteren, 3D printen, computers bouwen, video's monteren en materialen combineren.
Creatief van aard. Kinderen spreken hun eigen vindingrijkheid, creativiteit en verbeelding aan.
Procesgericht. Het eindresultaat is minder belangrijk dan het ontwerpproces.
Een kwestie van vallen en opstaan. Daar leer je het meest van.
Gericht op kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht.
Voor iedereen geschikt. Jong en oud, denkers en doeners, mensen met alle leerstijlen en intelligentietypes.
Multidisciplinair en cross-sectoraal. Verschillende thema's komen aan bod in maakopdrachten en maakopdrachten worden ingezet in allerlei vakgebieden.

Het format van het Maker Education Camp wordt overdraagbaar gemaakt en gepubliceerd.

www.waag.org/nl/project/maker-education-camp
www.fabschool.nl